PwC Türkiye kendi sektöründe Türkiye’de ISO 27001 sertifikasına sahip olan tek şirket

View this page in: English

Müşteri bilgilerinin güvenliğine büyük önem veren PwC Türkiye Aralık 2008’den bu yana bilgi güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standart olan ISO 27001 belgesine sahiptir. PwC Türkiye bağımsız denetim ve mali müşavirlik hizmetlerinde bu belgeye sahip tek şirket’tir.

Certification ISO-27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilir olmasını olumsuz yönde etkileyecek iç ve dış tehditlere karşı önlemlerin alınması ve alınan önlemlerin işlerliğinin düzenli olarak denetlenmesi esasına dayanan bir belgedir.