PwC İş Etiği Kuralları

Sayfayı şu dilde göster: English

PwC dünyanın en seçkin profesyonel hizmet sağlayan organizasyonlarından biridir. Profesyonel danışmanlar olarak, müşterilerimizin karmaşık iş dünyası problemlerini çözmelerine yardımcı olmakta; değer yaratma, risk yönetimi ve performanslarını artırma konularındaki becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bağımsız denetçiler olarak dünya sermaye piyasalarında önemli bir rol oynamaktayız. Hizmetlerimizin iş süreçlerinde şeffaflık, güven ve tutarlılık kavramlarının gelişmesine yardımcı olarak değer katması gurur kaynağımızdır. Başarılı olmak için hem bireysel hem de mesleki olarak, ilerlemeli ve gelişmeliyiz. Üç temel değerimiz olan Mükemmellik, Ekip Çalışması ve Liderlik bu gelişimi sağlayabilmemiz için vazgeçilmezdir.

Profesyonel standartlar, kanunlar, düzenlemeler ve şirket içi prosedürler çerçevesinde işimizi yürütürken bu standartların, kanunların, düzenlemelerin ve prosedürlerin her türlü tutum ve davranış ile ilgili yön gösterici olmayabileceğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla, tüm PwC personeli ve üye firmaları için geçerli olan "İş Etiği Kuralları"'mız ("Code of Conduct") bulunmaktadır. Bu kurallar değerlerimiz üzerine kurulmuştur ve aynı zamanda PwC üye firmalarının yöresel özelliklere yönelik olarak daha spesifik ekler oluşturmasına yönelik çerçeveyi de çizmektedir.

PwC çalışanları olarak, hepimiz İş Etiği Kuralları içerisinde yer alan ilkeleri bilmenin ve anlamanın yanısıra bu ilkelerin dayandığı değerleri de bilmek ve anlamak zorunluluğundayız. Sadece bilmek ve anlamak da yeterli değildir, aynı zamanda, bu Kuralların yazılı şekli dışında doğasına da uygun davranmak mecburiyetindeyiz ve iş arkadaşlarımızın da bu şekilde davranmasına yardımcı olmalıyız. Bireyler olarak konu ile ilgili soru ve sorunlarımızı uygun mecralarla paylaşmamız konusunda teşvik ediliyor olduğumuzun da bilinci içerisinde olmalıyız.

Kurallar doğruluk ve iş yapış etiğinin standartlarına ilişkin önemli bir referans olarak yer alsa da, hiç bir kurallar bütünü bireylerin karşılaşabileceği tüm spesifik durumlara birebir cevap veremez. Dolayısıyla, Kurallar'ın iyi niyet ve sorumluluk bilinci çerçevesinde verilecek doğru kararların yerine geçtiği düşünülmemeli, aksine bu bilinç içerisinde verilecek kararlar ile ilgili olarak Kurallar'ın yardımcı olacağı düşünülmelidir. Ayrıca, ilave bilgilerin alınması ve konu ile ilgili olarak yardımcı olacak kişilerden destek alınması konusunda teşvik ediliyor olduğumuzu tekrar hatırlamayız. Organizasyonumuzun gücü, bilgi birikimimize ve bu birikim ve tecrübelerimizin paylaşımına dayanmaktadır.

Dokümanı indirmek için tıklayınız

Amacımızı ve değerlerimizi yaşamak

PwC İş Etiği Kuralları

Web üzerinden isimsiz olarak bildiri yapabilmek için lütfen İş Etiği İhlali Bildiri Formunu doldurunuz.


*
*
*
*
*
 
 

E-posta adresinizi paylaşarak, Gizlilik Bildirimini okuduğunuzu ve Gizlilik Bildirimi (uluslararası transferler de dahil olmak üzere) doğrultusunda veri işlememizi kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. İleride fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak istemezseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.