Basel

View this page in: English

Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel II ve Basel III), bankacılık sektörünün uzun yıllardır geçirdiği en büyük düzenleyici değişimi temsil etmektedir. Basel önemli ve geniş bir düzenleme olduğu için iş faaliyetlerine ilişkin temel bir değişimide gerektirmektedir. Kârlılık üzerinde derin bir etki yaratan bu düzenleme, birçok bankayı iş modellerini değiştirmeye zorlamakta, ayrıca şirketlerin sürece ve sisteme ilişkin önemli değişiklikleri uygulamaya geçirmesini gerektirmektedir. Basel'in derin ve uzun vadeli etkilerinin olacağı açıktır.

Bu düzenleyici değişikliklerle bankacılığın geleceği daha net hale gelmekte, fonlamanın ve sermayenin kısıtlı ve pahalı olması nedeniyle, bankaların performansı yatırımcılar, düzenleyiciler ve diğer paydaşlar tarafından yakından incelenmektedir. Şu anda finansal kurumlar risk yönetim ve yönetişim uygulamalarını dünya standartlarına göre düzenlemekle görevlendirilmektedir.

Ekibimiz bugünün Basel dünyasında karşılaşılan zorluklara karşı kapsamlı desteği sunmak üzere uzmanlığa, vizyona ve küresel çapta erişime sahiptir. Ekibimiz, sizi üstün hale getirecek risk stratejisinin oluşturulması, riskin saptanması, ölçülmesi, yönetimi ve ilgili süreçlerinin yürütülmesi konularında size özel hizmet sunmaktadır.