Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri

View this page in: English

Sürekli değişen mevzuat ve ekonomik koşullara paralel olarak şirketler muhasebe ve vergi yükümlülüklerini daha etkin yönetebilmek için kaliteli ve gelişmiş süreçlere gereksinim duymaktadırlar.

PwC Muhasebe ve Mali İşler Yönetim Hizmetleri grubu olarak 60 uzmandan oluşan deneyimli ekibimizle, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerel ve çok uluslu birçok şirkete hizmet veriyoruz. Bu sayede, şirket yöneticileri ve personelinin şirket ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmalarına destek oluyoruz.

Hizmetlerimiz

Gündemdekiler


Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler

PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı Recep Bıyık ile beraber kurumlar ve gelir vergisi yasasının birleştirildiği tasarıyı konuştuk. Yeni vergi oranları, asgari geçim indirimi, ücretlerin beyanı, ödeme süreleri, ihracatçılarda götürü gider uygulaması ve benzeri konularda gelir vergisi kanununda ne gibi değişikliklerin yapıldığına ilişkin söyleşimiz.

"Yeni Gelir Vergisi Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler" ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

PwC olarak öngörülerimiz ışığında E-Fatura ve E- Defter ile ilgili güncel mevzuatı uzun zamandır takip etmekteyiz. İlerleyen günlerde birçok firmayı etkileyecek bu uygulamanın sunduğu fırsatlar ve uygulamaya geçiş sürecinde firmaların izlemesi gereken yolu detaylı bir şekilde aktarmak adına "E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları" başlıklı bir seminer planlamaktayız.

"E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv" ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni TTK”) 1 Temmuz 2012’den itibaren yaşamımıza girdi. Ayrıca Yeni TTK’ya ilişkin Haziran ayı içerisinde yapılan değişiklikler de 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yeni TTK ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Türk iş dünyası, dünya genelinde muhasebe ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) alanındaki gelişmeler diğer bir deyişle Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS)kullanımını zorunlu hale getirecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yeni bir sürece girmiş bulunmakta.

"UFRS ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri" ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

Günümüzde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisi artmaktadır. Bu yatırımcılardan bazıları ticari faaliyetlere girişmeden önce, ilk adım olarak, irtibat bürosu kurmayı ve pazarın dinamikleri hakkında bilgi edinmeyi tercih etmektedirler.

"İrtibat büroları" ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız