Vergi Teknolojileri Hizmetleri

PwC Vergi Teknolojileri ekibi size nasıl yardımcı olabilir?


Vergi dünyasında e-beyanname ve e-devlet gibi uygulamaların yanı sıra, e-fatura , e-defter ve e-arşiv uygulamaları da tebliğler çerçevesinde tanımlanan mükellef grupları için zorunlu kılınmıştır. Ekibimiz, elektronik uygulamaların implementasyonu esnasında dikkat edilmesi gereken vergisel hususlar konusunda şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve destek vermektedir.

 

Hizmetlerimiz


 

Elektronik Fatura Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

PwC Vergi Teknolojileri ekibi olarak, e-fatura kapsamına giren ve gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına geçmek isteyen firmaların sistem ve süreçlerini özel olarak şekillendirirken mevzuat gerekliliklerini karşılamanın yanında organizasyonel ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Bu kapsamda, e-Fatura uygulamasına başvuru sürecinin ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilişkilerin yürütlülmesi ile şirketlerden e-Fatura uygulaması ile ilgili yayınlanan kılavuzlarda yer alan bilgilere istinaden uygulamaya yönelik mevzuat desteği sağlamaktayız.

Elektronik Defter Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

Yevmiye ve büyük defterler e-defterler uygun olarak dizayn edilirken, şirketler bu süreçte Vergi Usul Kanunu açısından gerekliliklerin aktarılması ve şirketler tarafından bugüne kadar geliştirilen ve kurulan e-defter çözümü ile ilgili süreçlerin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri

PwC Vergi Teknolojileri ekibi olarak hizmetimizin ana amacı, vergi otoritesinin talep ettiği kayıtlar ile ilgili standartları karşılamanın ötesinde, oluşturulacak denetim dosyalarında şirketlerin karşılaşabileceği risklerin mevcut olup olmadığının incelenmesidir.

Elektronik Arşiv Vergi Mevzuatı Uyum Hizmetleri

Vergi otoritesinin tebliğ ve kılavuzlar çerçevesinde belirlemiş olduğu dökuman ve raporlama ile ilgili standartları karşılamanın ötesinde ,e-arşiv uygulamasına yönelik şirketlerin karşılaşabileceği risklerin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

PwC Vergi Teknolojileri Ekibi olarak, e-arşiv uygulamasına paralel olarak perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların güncel perakende satış belgeleme süreçlerinin incelenmesi, yasal izin ve resmi başvuru süreçlerinin takip edilmesi ve sistem kurulum çalışmalarına destek verilmesi hususlarında vergi mevzuatına uyum çerçevesinde danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.