Vergi Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

2017 Vergi Ödemeleri Raporu

Dünya Bankası Grubu ve PwC'nin ortak yayımladığı Vergi Ödemesi (Paying Taxes) raporunun son sayısına göre,190 ekonomide vergi ödeme kolaylığını ölçerken hükümetleri daha etkili vergi sistemlerine yönelmeye teşvik ediyor.

Global Research & Development Incentives Group

Raporda 2016 yılı itibarı ile 34 ülkede Ar-Ge faaliyetlerine sağlanan vergisel destek ve teşvikler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Uluslararası Transfer Fiyatlandırması 2013/14 Raporu

Yayınımız dünya çapında yaklaşık 70 ülkenin gündeminde olan çeşitli transfer fiyatlandırması konularını kapsayan kullanımı kolay bir başvuru kaynağıdır.

Taxing the cloud: A foggy endeavour

Bulut bilişim büyük küresel fırsatlar içeriyor. Ama genellikle bulut altyapı stratejisinin vergi açısından potansiyel etkileri gözden kaçırılıyor.

Tüketici ürünleri sektörü: Vergi oranlarına ilişkin küresel emsal çalışması

Tüketici ürünleri sektörü: Vergi oranlarına ilişkin küresel emsal çalışması

Research and development in the BRICS

Rapor, gelişen vergisel teşvikleri ve katma değer vergisi reformunun Ar-Ge faaliyetleri üzerindeki etkisini konu edinmektedir.

Innovation: IP structuring considerations for multinationals

Rapor, fikri mülkiyetini Kanada, Macaristan, Hollanda, İngiltere ve ABD’de konumlandıran ve geliştiren işletmeler için mevcut teşvikleri ele almaktadır.