Shifting the balance

View this page in: English
Küresel dolaylı vergi ağımızın yeni yayını olan Shifting the balance: From direct to indirect taxes dünya genelinde dolaylı vergi rejimlerinin gelişimini izlemekte ve bu rejimlerin kilit bazı unsurlarının belli başlı ülkeler ve bölgeler için kıyaslamasını yapmaktadır.