Bankacılık ve Sermaye Piyasaları

  View this page in: English

  Küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak gelişen risk olgusunun da etkisiyle gerçekleşen finansal yenilikler şirketleri birçok açıdan daha etkin kılmaktadır. Gelişen yeni finansal ürünlerin şirketlere maliyet avantajı sağlamasında dikkate alınması gereken en önemli hususlardan birisi de bu finansal ürünlere ilişkin risklerin doğru algılanması ve bu çerçevede oluşturulacak modellere söz konusu ürünlerin dahil edilmesi yoluyla maliyet unsurunun en aza indirgenmesidir.

  Finans sektöründe yaşanan global değişimlere paralel olarak, yakın geçmişte yaşamış olduğu hızlı ve köklü değişim süreciyle yeniden tanımlanan Türk bankacılık sistemi, sektörün ekonomide alması gereken liderlik rolünü sağlamak, artan rekabetin gerektirdiği verimlilik artışını yakalamak yoluyla büyümek ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla sadece iç pazar için değil uluslararası kapsamda da sunulabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmektedir.

  Öte yandan yüksek halka açıklık oranları ve fiyat istikrarı yoluyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara güven ortamı sağlamayı amaç edinen Türk sermaye piyasası kurumları, finans piyasasında gerçekleşen son gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle uluslararası rekabete açık bir strateji izlemektedirler.

  Türk bankacılık ve sermaye piyasası sektörünün şeffaflaştırılması çerçevesinde denetim sisteminde, denetim metotlarının yeniden belirlenmesi, denetim bulgularının yer alacağı rapor standartlarının yeniden gözden geçirilmesi suretiyle köklü adımlar atılmaktadır.

  Yurtiçi ve uluslararası bankacılık kuruluşlarını etkileyen ve sürekli değişmekte olan mevzuatla ilgili düzenlemeler ve gelişmeler zorlayıcı olabilir. Piyasanın lideri olarak, PwC Türkiye bankacılık ekibi, müşterilerimize Türkiye’deki mevzuat ve düzenleyici gereklilikler labirentinin içinden çıkabilmeleri için destek sağlayarak, bankacılık sektöründe ortaya çıkan meseleleri öngörür, anlaşılır hale getirir ve çözüme kavuşturur.

  PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

  PwC Türkiye bankacılık ekibimiz müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılayacak şekilde yapılanmış olup, tüm dünyada finansal sektöre yönelik oldukça geniş bir yelpazede hizmet veren global ekibimizle oldukça etkin bir iletişim ağına sahiptir.

  PwC Türkiye bankacılık ekibi aşağıda yer alan konularda uzmanlaşmış ekiplerle hizmet vermektedir:

  • Denetim
  • Sarbanes-Oxley
  • Potansiyel alıcılar için inceleme (“due dilligence”) çalışmaları
  • Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar
  • IT Denetimi
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Süreç Analizleri
  • Değerlemeler
  • Vergi
  • FATCA Hizmetleri
  • Performans Analizleri
  • UFRS’ye dönüşüm projeleri
  İletişim
  Zeynep Uras
  Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri
  Telefon: +90 212 326 6062
  Eposta
  Umurcan Gago
  Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Şirket Ortağı
  Telefon: +90 212 326 6098
  Eposta
  Serkan Tarmur
  Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı
  Telefon: +90 212 376 5304
  Eposta