Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bültenleri

Sayfayı şu dilde göster: English

Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım

25 Ağustos 2016

Ülkemizde uygulanması öngörülen sistem ile 45 yaş altında olan ücret karşılığı bağımlı çalışanların işverenleri aracılığıyla bir bireysel emeklilik planına otomatik olarak dahil edilmesi esasına dayanan “otomatik katılım”a ilişkin Kanun Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 25 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni Vergi Affı Yolda

01 Temmuz 2016

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” (Torba Kanun) ile birlikte yeni bir vergi affının yürürlüğe konulması planlanmaktadır. Planlanan vergi affına ve getireceği düzenlemelere ilişkin bilgilere içerikte yer verilmiştir.

Sigorta Şirketleri İçin FATCA

20 Ağustos 2015

Başta bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere, Türkiye’deki finansal kurumlar tarafından uzun süredir beklenen haber sonunda geldi. Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması (“Anlaşma”) 29 Temmuz 2015’de imzalandı.

FATCA’da Sona Doğru Türkiye ile ABD Arasındaki Model 1 IGA İmzalandı

11 Ağustos 2015

Başta bankalar olmak üzere, Türkiye'deki finansal kurumlar tarafından uzun süredir beklenen haber sonunda geldi. Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ("Anlaşma") 29 Temmuz 2015'de imzalandı.

Tahvil Faiz Gelirlerinde KDV İstisnası

15 Mayıs 2015

Gelir İdaresi tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan "KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" ("Tebliğ Taslağı") ile birlikte, tahvillerden elde edilen gelir ve kazançların Katma Değer Vergisi’nden ("KDV") istisna olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.