Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Vergi Hizmetleri

View this page in: English
 1. Danışmanlık / Yapılandırma

  Müşterilerimize çeşitli konularda uygun hale getirilmiş çözümler sunuyoruz. İşimizin kapsamı hayli geniş olmasına rağmen, neler yaptığımız konusunda kısa ve öz bilgi verebilmek adına deneyim sahibi olduğumuz konular aşağıda sıralanmıştır:

  • Kurumlar vergisi, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gelir Vergisi Kanunu (özellikle Geçici 67’nci maddesi kapsamında) hakkındaki vergisel uygulamalar
  • Forward, swap, opsiyon, varant vb. türev araçlara ilişkin vergisel konular
  • İslami kurallara uygun finansal araçlara ilişkin vergisel konular
  • Takipteki krediler konusunda varlık yönetim şirketleri ve bankalara vergi danışmanlığı
  • Finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda karşılaşılan sektörel vergisel konular
  • Kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermaye konularında planlama
  • Borçlanma piyasasıyla ilgili vergisel konular
  • Girişim sermayesi yatırımlarını yapılandırma
  • Denizaşırı ülkelerdeki vergisel yapılandırmalar
  • Türkiye’deki şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılandırma çalışmaları
 2. Mali Çözümler

  Müşterilerimizin mali açıdan verimliliklerinin en üst düzeyde olması için destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, aşağıda yer alan hizmetleri sunmaktayız:

  1. Türev araçların vergilendirilmesi ve kur sabitleme çözümlerinin vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması
  2. Mali işlemler, nakit akışları ve havuz hesapların analizi, kaldıraçlı veya  nakit fazlası veren yatırım fırsatları ile döviz, faiz ve kredi risklerini ölçmek amacıyla imkan testleri
  3. Vergisel durumu özetleyen ana faktörler ve ticari teamülleri ölçmek amacıyla uygunluk testleri
  4. Yapılması planlanan veya önceden yapılmış olan işlemlerin karakteristik özelliklerini analiz eden tanımlayıcı vergi incelemesi
  5. Grup içi işlemler, havuz hesabı, mahsup ve erken ödeme işlemleri ile türev araçların vergi planlamasındaki vergisel etkilerine ilişkin tavsiyede bulunulması
  6. Sınır ötesi işlemlerde verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması konusunda teknik yardım
 3. Tanımlayıcı İncelemeler / Durum Tespiti

  Birleşme ve devralma sürecinde hedef müşterinin kurumlar vergisi sorunları ve işlem vergileri üzerine odaklanıyoruz. Bu kapsamda, tüm vergi beyannamelerini inceleyerek geçmiş 5 yıllık döneme ilişkin örnekleme metoduyla vergilendirme ve güncel işlem vergileri sistemine ilişkin fikir veriyoruz.

  Ayrıca, tanımlayıcı incelemeler ve durum tespiti hizmeti ile alıcı ve satıcı taraflar için aracılık hizmeti sağlıyor; inceleme hizmetimiz süresince önemli konuları ve riskleri belirleyerek değer yaratıyoruz.

 4. FATCA Uyum Hizmetleri

  FATCA dünyadaki diğer tüm finansal kuruluşlar ile birlikte Türkiye’deki finansal kuruluşlara da bu mevzuata uyumluluk noktasında çeşitli yükümlülükler getirmektedir. FATCA uyumlu olmak için finansal kuruluşlar temel olarak ABD menşeili hesaplarının tespitini yapmak, FATCA denetim ve onay prosedürlerine uyarak bu hesapları raporlamak amacıyla sistemlerini FATCA uyumlu hale getirmek, gerekli görülen hallerde stopaj yapmak için prosedürlerini oluşturmak durumundalardır.

  Bu kapsamda PwC Bankacılık ve Sermaye Piyasaları ekibi olarak sizlere aşağıdaki noktalarda yardımcı olmaktayız;

  • Şirketinizin (varsa FATCA kapsamına giren iştirakler ile birlikte) iş yapış şekli ve iş  modellerinin tespit edilmesi suretiyle mevcut durum analizinin yapılması,
  • Mevcut durum doğrultusunda uyum süreçlerinin uyumlu hale getirilmesi için FATCA modelinin oluşturulması ve uyum kılavuzlarının hazırlanması,
  • Tüm uyum süreci boyunca vergi danışmanlık hizmeti verilmesi ve,
  • Çalışan farkındalığının arttırılması, kurum içi karar mekanizmasının hızlandırılması ve teknik bilgi paylaşımı alanlarında eğitimler verilmesi
 5. Transfer Fiyatlandırması

  PwC Bankacılık ve Sermaye Piyaları ekibi olarak gerek finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere gerekse diğer sektörlerdeki şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin olarak;

  • Transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
  • İlişkili işlemleri düzenleyen sözleşmelerin incelenmesi,
  • Fonksiyon ve risk profilinin çıkarılması,
  • İlişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
  • İlişkili işlemlerin iç ve dış emsal açısından ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları ile desteklenmesi

  konularında profesyonel ve bağımsız bir bakış açısı sunmaktayız.

 6. Tam Tasdik ve Yeminli Mali Müşavirlik

 
 

PwC Türkiye Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibi

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları (“BSP”) ekibinin danışmanlık hizmetlerindeki proaktif yaklaşımı müşterilerle gerçekleştirilen düzenli toplantılar sayesinde müşteri ilişkilerinde en üst düzeyde sağlanmaktadır.

PwC BSP ekibi yalnızca finansal sektörde faaliyet gösteren şirketlere değil reel sektör veya hizmet sektörü gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin her türlü finansal işlemlerine (ör. hedging, cash pooling vs.) ilişkin vergi hizmetleri sunmaktadır.

PwC BSP ekibinin finansal sektörde hizmet verdiği şirketler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ticari bankalar
 • Yatırım bankaları
 • Yatırım fonları
 • Yatırım ortaklıkları
 • Aracı kurumlar
 • Borsalar
 • Saklama bankaları
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Finansal kiralama şirketleri
 • Faktoring şirketleri
 • Finansman şirketleri

PwC Türkiye bankacılık ve sermaye piyasası sektöründe müşterilerine yıllardır çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak PwC Türkiye Vergi departmanımız bünyesinde oluşturulmuş olan Bankacılık ve Sermaye Piyasası Ekibimiz (“BSP”) bankacılık ve sermaye piyasası alanında tam tasdik hizmetlerinin yanında yapılandırma, durum tespiti, transfer fiyatlandırması gibi vergi danışmanlığı hizmetleri ile FATCA uyum hizmetleri vermektedir.

BSP ekibimizin sektörde fark yaratan yaklaşımı konuların salt vergi, hukuk veya finans-muhasebe açısından birbirinden ayrı olarak ele alınmayarak, PwC global stratejisine uygun olarak bankacılık ve sermaye piyasası alanındaki konuların bir bütün olarak kavranmasıdır. BSP ekibinin amacı danışmanlık hizmetlerinin şirketlerin vergi departmanlarının yanında şirketin operasyonel bölümlerine de sağlanmasıdır.

BSP ekibini oluşturan uzmanlaşmış kadro, Banka ve Sermaye Piyasalarını düzenleyen kanun ve diğer düzenlemelerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir. Uzman ekibimiz, kurumlar vergisi, kurum stopajları, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”), damga vergisi, vergi teşvikleri, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”) ve finans sektörü ile ilgili diğer vergi kanun ve düzenlemelerin Türkiye’de faaliyet gösteren banka ve sermaye piyasası kurumları ile diğer finansal kurumlar üzerindeki vergisel etkileri hakkında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir.

Birden çok bakış açısıyla donatılmış olan BSP ekibinin vergi, finans-muhasebe ve hukuk alanlarında bankacılık sermaye piyasasına ilişkin olarak gerçekleştirdiği insan ve bilgi yatırımı sayesinde hizmet verdiği alanların tümünde kapsamlı bir bakış açısıyla bankacılık, sermaye piyasası, vergi mevzuatı, yeni geliştirilen finansal ürünlerin vergisel etkileri hakkında danışmanlık, yurt dışı finansal kiralama, menkul kıymetleştirme, finansal kuruluşların yeniden yapılandırılması, finansal kuruluşlarda birleşme ve devirlerin vergisel etkileri (vergi planlaması, vergi özel incelemeleri), finansal kuruluşların FATCA uyumluluğu gibi konularda hizmet vermesini sağlamaktadır.