Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Yayınları

View this page in: English

Yükselen Pazarlar: Ödemelerde dönüşümü desteklemek

Bankalar genellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını sadece kısmen anlayarak oldukça kapsamlı bir ürün grubunu yönetiyor olsa da, 2030’un kazananları bu durumu tamamen tersine çevirenler olacak.

Bankacılıkta Öngörülen Riskler Anketi 2015

Bankacılıkta Öngörülen Riskler araştırmasında bankacılık sektörünün algı şiddetine göre riskler sıralanarak bu risklerin sektöre yapabileceği etkiler analiz ediliyor.