Eğlence ve Medya Sektörü Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

Küresel Eğlence ve Medya 2014 - 2018 Raporu

Rapora göre dijitale geçişte reklamcılık yol gösterici bir rol üstleniyor.

Küresel Eğlence ve Medya Sektörü’ne Bakış 2012-2016 Dijital:Yeni normal

Rapor, sektördeki mevcut durumu analiz ederken önümüzdeki 5 yıla ilişkin öngörüleri de ortaya koyuyor.