Endüstriyel Ürünler Sektörü Yayınları

View this page in: English

15. Küresel CEO Araştırması - Metal Sektörü Sonuçları

Metal sektöründeki CEO'ların CEO'ların değerlendirmeleri ve gelecek beklentileri PwC Yıllık Küresel CEO Araştırması'nda yer alıyor.