Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2015

Sayfayı şu dilde göster: English

Rapora göre Türkiye enerji pazarındaki toplam birleşme ve satın alma değerlerindeki daralma, 2015 yılında da devam etti. 2014 yılında 40 olan birleşme ve satın alma işlemi sayısı 2015 yılında 44'e yükselse de, toplam işlem değeri yüzde 14 oranında azaldı ve 5,6 milyar dolardan 4,8 milyar dolara geriledi. 2014 yılında işlem başına düşen değer 140 milyon dolarken, bu rakam 2015 yılında 110 milyon dolara geriledi.

Özelleştirme İdaresi, 2020 yılına kadar özelleştirilecek 15 hidroelektrik santralinin (HES) ve üç doğalgaz santralinin listesini açıkladı. Bu projelerin birçoğunun ihale takvimi 2016 yılının ilk çeyreği olarak planlandı. Açıklanan takvimlere uyulursa 2016 yılı özelleştirmelerle dolu bir yıl olacak ve altyapı hizmetlerinin, birleşme ve satın alma grubunun başını çekmeye devam edecek.

Download

Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2015

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı tarafından hazırlanan ve 2015 yılı değerlendirmesi ile 2016 yılı beklentilerini içeren Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporumuz yayınlandı.