Finansal Hizmetler Sektörü Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

20. Küresel CEO Araştırması – Yatırım yönetimi kilit bulguları

Anket, büyümeyi hedefleyen bir yatırım yönetimi endüstrisini ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda yatırım yönetimi şirketlerinin, bu etkilerin ortaya çıkaracağı fırsatları ve güçlükleri ele almaya ne kadar hazır oldukları konusunda tedirginliklerini de ortaya koyuyor.

Gayrimenkulde Gelişen Eğilimler - Küresel Görünüm 2017

Küresel raporda da yer alan ekonomik ve jeopolitik kaygılar, 2016 yılının son çeyreğinde yayınlanan Gayrimenkulde Gelişen Eğilimler raporunda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Bankacılık ve sermaye piyasaları 2020: İşletmeniz gelecek için vergi fonksiyonu ile donatılmış durumda mı?

İşletmeniz 2020'nin zorluklarıyla başa çıkmak üzere donatılmış durumda mı? Değilse, vergi departmanınız, 2020'de işlevini optimize etmek için nelere ihtiyaç duyduğunu biliyor mu?

İşgücü talepleri değişiyor

2020 yılına gelindiğinde, iş gücünüzün oluşumu, işe alımları, nasıl organize edilecekleri ve ödüllendirmeleri günümüzden çok farklı olacak. Ayrıca, İK'nın rolü ve fonksiyonu revize edilecek. Başarılı olmanız için gereken insan sermayesine sahip olduğunuzu nasıl garanti edebilirsiniz?

20. CEO Araştırması: Bankacılık ve sermaye piyasaları kilit bulguları

Bankacılık ve sermaye piyasası kuruluşları, yenilikçilik ve müşteri beklentileri çıtasını yükseltmeyi sürdürürken, maliyetlerin her zamankinden daha fazla ve daha hızlı azaltılmasını gerektiren yeni bir rekabet çağına girmeye çalışıyor. Artan yenilik ve marjinal maliyet tasarrufları, bu karmaşık ortamda kârlılığı ve büyümeyi sürdürmek için yeterli olmayacaktır.

Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017

Avrupa’daki gelişmeler gayrimenkul yatırımcılarının tercihlerini değiştirdi. İstanbul ise kısa vadede öncelikli yatırım alanı olarak geriye düşse de potansiyeli yüksek ve gelişen bir pazar olarak değerlendirildi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma yönündeki kararı Avrupa gayrimenkul piyasasındaki dengeleri değiştirirken pek çok pazar için yeni bir fırsat yarattı.

Yükselen Pazarlar: Ödemelerde dönüşümü desteklemek

Bankalar genellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını sadece kısmen anlayarak oldukça kapsamlı bir ürün grubunu yönetiyor olsa da, 2030’un kazananları bu durumu tamamen tersine çevirenler olacak.

Belirsiz Çizgiler: FinTech sektörü Finansal Hizmetleri nasıl şekillendiriyor?

Raporda 46 ülkeden, Finansal Hizmetler sektöründe dijital ve teknolojik dönüşüm süreçlerine dâhil olan 544 CEO, İnovasyon Müdürü, CIO ve üst düzey yöneticinin görüşleri yer alıyor.

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi

Raporda sigortacıların tüm dünyada ve Türkiye’de karşı karşıya olduğu çeşitli riskleri ve bunlar hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sigorta şirketlerinin, sektördeki risk ve trendleri daha net olarak ele alınıyor.

Bankacılıkta Öngörülen Riskler Anketi 2015

Bankacılıkta Öngörülen Riskler araştırmasında bankacılık sektörünün algı şiddetine göre riskler sıralanarak bu risklerin sektöre yapabileceği etkiler analiz ediliyor.