Yükselen Pazarlar: Ödemelerde dönüşümü desteklemek

Sayfayı şu dilde göster: English

Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişme  ve bu ülkelerin gelişmiş ülke piyasalarındaki değişime etkisi, global piyasalara örnek teşkil ederek ileri düzeyde teknolojik ödeme sistemlerinin oluşumuna katkıda bulunuyor 

Bankalar halihazırda müşterilerinin ihtiyaçlarının belirli bir kısmına yönelik  oldukça kapsamlı bir ürün grubunu yönetiyor olmakla birlikte, 2030’un kazananları bu durumu tamamen tersine çevirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını çok daha iyi bir şekilde anlayarak  ürün yelpazelerini önemli ölçüde basitleştirenler olacak.

Sonuç olarak, müşteri deneyimi büyük oranda iyileşme gösterecek, operasyonel riskler azalacak ve çok daha fazla müşteri odaklı olan iş modelleri geliştirilecek. Bu dönüşümü şekillendiren temel unsurlar ise teknoloji, değişen müşteri beklentileri, değişen küresel demografi, e-ticaretin yükselişi ve regülasyonların artan etkisi olacak.