İlaç Sektörü Yayınları

View this page in: English

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: İlaç ve yaşam bilimleri sektörleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri

Raporda, yayınlanmış ancak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan UFRS 15 ‘Hasılat’ ve UFRS 9 ‘Finansal Araçlar’ ile ilgili çözümler yer alıyor.

US GAAP: İlaç ve yaşam bilimleri sektörleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri

Rapor, ASC 606 (Müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat) dâhil 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli ve uygulanabilir muhasebe çözümlerine ilişkin rehberlik sunuyor.

İlaç firmaları için kritik bir değişim süreci

Amaçlarına uygun bir şekilde faaliyet göstermek için ilaç firmalarının yapması gerekenler.

Türkiye’de İlaç Sektörüne Yönelik Ar-Ge Destek ve Teşvikleri

Rapor, ülkemizde ilaç sektöründe Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yürüten şirketlere, yürürlükte olan Ar-Ge mevzuatı ve hibe destek programları kapsamında sağlanan, vergisel teşvik ve destekleri konu alıyor.

İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği - AİFD için PwC Türkiye olarak hazırladığımız Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu.