İlaç Sektörü Yayınları

View this page in: English

US GAAP: İlaç ve yaşam bilimleri sektörleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri

Rapor, ASC 606 (Müşteri sözleşmelerinden doğan hasılat) dâhil 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli ve uygulanabilir muhasebe çözümlerine ilişkin rehberlik sunuyor.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları: İlaç ve yaşam bilimleri sektörleriyle ilgili sorunlar ve çözümleri

Raporda, yayınlanmış ancak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan UFRS 15 ‘Hasılat’ ve UFRS 9 ‘Finansal Araçlar’ ile ilgili çözümler yer alıyor.

İlaç firmaları için kritik bir değişim süreci

Amaçlarına uygun bir şekilde faaliyet göstermek için ilaç firmalarının yapması gerekenler.

Türkiye’de İlaç Sektörüne Yönelik Ar-Ge Destek ve Teşvikleri

Rapor, ülkemizde ilaç sektöründe Ar-Ge ve yenilik faaliyeti yürüten şirketlere, yürürlükte olan Ar-Ge mevzuatı ve hibe destek programları kapsamında sağlanan, vergisel teşvik ve destekleri konu alıyor.

İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği - AİFD için PwC Türkiye olarak hazırladığımız Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu.

Pharma 2020: Vizyondan gerçeğe

Bu raporda şirketlerin 2020'ye daha avantajlı koşullardan yararlanabilecekleri şekilde girebilme yollarının neler olduğu ele alınıyor.