Perakende ve Tüketici Ürünleri

  Sayfayı şu dilde göster: English

  Günümüz iş çevresinde Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler (PT) üreten şirketlerin karşılaştıkları zorlukların çok sayıda oluşu, piyasa güçlerinin de kesişmesiyle, son derece meydan okuyucu bir ortam yaratmıştır. PT sektörü şirketlerinin kar marjlarını geliştirme ve sürdürme yetenekleri; rekabetçi çalışma ortamı, pazarın bölünmesi, nüfus artışı, daha bilinçli ancak daha az sadık müşteriler sonucunda baskı altındadır. Buna ilaveten, büyüyen rekabet baskısı, alternatif satış kanallarının sayısındaki artış, tedarikçiler ve perakendeciler arasındaki rollerin belirsizleşmesi ve-özellikle tüketim malları üreticileri için-güç dengesinin perakendecilere kaymasıyla ani gelişmeler olmaktadır.

  Yakın zamandaki iş dünyasındaki skandallar ve etik yanılgılar; kamunun, medyanın ve yatırımcıların şirketler üzerindeki incelemelerini arttırmış, dürüstlüğe dayalı performans içeren şirket kültürü, ve yeni şirket şeffaflığı için talep yaratmıştır. Yönetim ve Kurullar şimdilerde uygun yönetişim süreçlerinin; kurum itibarını, marka imajını ve hissedar değerlerini korumak için yerinde olduğunu sağlama mecburiyeti hissetmekteler. 8’inci Yıllık Global CEO Araştırması'nda (Aralık 2004), PT sektörü CEO'larının 50%’si yönetim, risk ve uygunluk unsurları arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanmakta ve etkili bir yönetimin şirketlere değer yaratıcı ve maliyet yerine fayda olabileceğine inanmaktadırlar.

  Etkin kurumsal yönetim; yönetimin ve Yönetim Kurul’unun inisiyatifini ve hesap verebilirliğini, mali sonuçların raporlamasının doğruluğunu, daha güçlü iç kontrol dokümantasyonunu ve kuruluş çapında risk yönetimi uygulamalarına duyulan daha büyük ihtiyaçları, süreci benimsemeyi, kurumun ilişkilerine yön vermek ve yönetmek için gerekli uygunluğu ve yapıyı gerektirmektedir.

  Perakendeci ve Tüketicilerin Gündemindeki Konular

  • Sürdürülebilirlik
  • Kurumsal Yönetim
  • Piyasa Değerinin Tanımlanması
  • Yasal Düzenlemeler
  • Küreselleşme/Konsolidasyon
  • Kurumsal/Marka İtibar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Tedarik Zincirinin Optimizasyonu
  • Yeni Teknolojiler
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi/Müşteri Odaklılık
  • Marka Değeri ve Yönetimi
  • Kurumsal Risk Yönetimi
  • Pazarlamanın Etkinliği

  PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

  PwC, PT şirketleri için, küresel ve yerel PT uzmanlarından oluşan ekipleri ile güçlü ve güvenli bir bilgi ve hizmet ağı sunmaktadır.

  Misyonumuz müşterilerimize,

  • Yerel ve çok uluslu operasyonlardaki değerleri ortaya çıkarmak
  • Değer zinciri boyunca rekabet avantajı geliştirmek
  • Kurumla ilgili tüm hissedarlarının beklentilerinin tanımlanması ve karşılanması
  konularında yardım etmektir.

  Özetle, markaya duyulan güven, marka gelişimi ve marka etkinliği oluşturma konularında PT şirketlerine yardımcı olmak şirketimizin ana amaçlarını oluşturmaktadır.

  PwC’ın PT sektöründeki teknik bilgisinin göstergesi olarak, “Pekin'den Budapeşte'ye” PwC Türkiye yoğun çabalarıyla hazırlanan fikirsel liderlik çalışması, Barselona’daki Global Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler Okulu’nda Ekim 2005’de resmi olarak duyurulmuş olup bu çalışmanın temel amacı, Asya, Merkez ve Doğu Avrupa’daki 20 geçiş ekonomisinin ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleriyle ilgili geniş bir resim sunmak ve bu bölgelerde yatırım yapmış ya da yapmayı arzu eden perakendeci ve tüketiciye yönelik ürünler üreten firmalar için zorlukları ve fırsatları vurgulamaktır. Bu raporda iş fırsatları, ana müşteri hedefleri ve kazanan formatlar her ülkede - yabancı ve yerli yatırımcılar için- ayrı ayrı belirlenerek sunulmuştur. Fırsatlar, çok uluslu ve yerli oyuncuların kazanan markaları ve kazanan formatları çevresinde başarı öyküleriyle gözler önüne serilmektedir. Güncellenmiş olan bölgesel Perakende ve Tüketiciye Yönelik Ürünler Barometresi 2005/2006 her ülke için PwC’nin bakış açısını ve tavsiyelerini içermekte olup raporda bulunmaktadır.

  Bu rapora göre, “Pekin'den Budapeşte'ye”: Kazanan Markalar, Kazanan Formatlar” raporuna göre, 7 ülke, Türkiye, Çin, Hindistan, Vietnam, Rusya, Romanya ve Bulgaristan, perakende ve tüketiciye yönelik ürünler üreten firmalar için en güçlü yatırım fırsatlarını sunan ülkeler olarak seçilmiştir. Rapor, gelişmekte olan söz konusu bu marketlerde varlık göstermenin zorluklarının üstesinden gelen ve gelişen müşteri tercihlerine uyumlu yeni ürünler ile yeni formatlar geliştiren şirketlerin başarılı olacağından bahsetmektedir.

  İletişim
  Adnan Akan
  Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri
  Telefon: +90 212 326 6061
  Eposta