Sağlık Sektörü Yayınları

View this page in: English

Neden yapay zekâ ve robotbilim yeni sağlık sektörünü şekillendirecek?

Tıpta yapay zekâ ve robotbilim insan sağlık görevlilerinin yerini alabilecek mi?

Sağlık Hizmetleri: Dijital bir bölünme

21 ülkeden 68 fon sağlayıcı ve yöneticinin katılımı ile düzenlenen araştırma, sağlık hizmetleri fon sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıların dijitale nasıl yaklaştıklarına ilişkin çarpıcı farklılıkları ortaya koyuyor

Hayatta kalmaktan yaşam kalitesine: Kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar

Kanser teşhisi konmuş hastalar, ilk şoku atlattıktan sonra seçimler yapabilmek, kişiselleştirilmiş ve koordineli bir tedavi görebilmek ve nasıl bir tedavi göreceklerine ilişkin daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor.

Sağlık Sektörünün Yeni Oyuncuları Küresel Tüketiciyle Tanışıyor

Rapor, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sağlık sektörüne adım atan yeni girişimcilerin dikkatini çeken iş fırsatlarının altını çiziyor.

Türkiye Sağlık Sektörü Trend ve Öngörüler

Nisan 2014’te gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantısında katılımcılar Türkiye sağlık sektörünün mevcut durumunu ve ileriye dönük beklentilerini dile getirdiler.