Bültenler

Torba Kanun Tasarısı sektöre özel ne getiriyor?

Tasarı ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu çerçevede işlem maliyetlerinin azaltılması için bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.