Denetim, Finansal Raporlama, Vergi ve Eğitimler

 • Finansal tablo ve raporlama paketlerinin yasal muhasebe prensipleri, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre denetlenmesi,
 • Finansal tabloların “UFRS” veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre derlenmesi,
 • Finansal tablo/bilgilerin sigorta muhasebesi ve teknik karşılıklar açısından sigortacılık mevzuatı, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na uyumluluğunun incelenerek farklılıkların raporlanması,
 • Bütçe ve stratejik planların yasal muhasebe prensipleri, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’na göre uyumluluk analizi ve bütçe hazırlanmasında teknik yardım ve eğitim hizmetleri
 • UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları’nın ilk defa uygulandığı geçiş hesaplarının incelenmesi,
 • Kuruluş aşamasında olan şirketlere muhasebe, finans ve vergi alanlarında danışmanlık,
 • Şirket satın almaları ve birleşmelerinde satın alma muhasebesi ve portföy transferlerine ilişkin olarak teknik destek ve danışmanlık,
 • Sigortacılık mevzuatı, UFRS veya Grup Muhasebe Politikaları çerçevesinde bütçe ve stratejik planların hazırlanmasına teknik destek verilmesi veya hazırlanan bütçe ve stratejik planların uyumluluğunun incelenmesi,
 • UFRS ve yasal muhasebe uygulamaları konularında teknik eğitim ve destek hizmetleri,
 • Sigorta portföyü değerlemesi
 • UFRS teknik eğitimleri ve yardımı
 • Devralma muhasebesi, satın alma tahsisi analizi ve portfolyo transferi için muhasebe teknik danışmanlığı/yardımı
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Amerika ve Avrupa Birliği muhasebe standartları ile uyumlu hesapların hazırlanmasında şirketlere danışmanlık ve teknik destek,
 • Yasal mevzuata uyum açısından teknik karşılıkların ayrılması ile ilgili özel çalışmalar,
 • Vergi düzenlemeleri ve sigorta mevzuatı çerçevesinde vergi danışmanlığı ve tam tasdik hizmetleri,
 • Dokümantasyon gereksinimlerini destekleyerek transfer ücretlendirmesi konularında danışmanlık verme
 • Kurumsal vergi uyum servisleri(vergi sertifikalandırması)
 • Vergi Tanısı ve özel vergi incelemesi
 • Şirkete özel vergi eğitimleri, sektörel vergi konuları eğitimi