Solvency II

Solvency II, Avrupa Birliği bünyesinde tek bir sigorta piyasası ve sigorta regülasyonu oluşturmayı hedefleyen, gerek sermaye yeterliliği hesaplamalarında gerekse şirketlerin kurumsal yönetim ve risk yönetimlerinde köklü değişiklikler öngören AB sigortacılık düzenlemesidir. Solvency II’ye göre şirketler varlık ve yükümlülüklerini risk bazlı ölçmekle yükümlüdürler. Bununla birlikte şirketler, kurumsal yönetim ilkeleri altında risk yönetimi, aktüerya, iç kontrol, iç denetim gibi kilit fonksiyonları kurmak ve karar alma mekanizmalarına entegre etmek durumundadırlar.

Solvency II’yi şirketin iş modeline entegre edebilmesi için veri kalitesi, sistem ve süreç, kurumsal risk yönetimi ve şeffaflık konularındaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmekte ve bu durum önemli bir zaman, yatırım ve kaynak ihtiyacı doğurmaktadır.

PwC Türkiye’nin Solvency II uzmanları size Solvency II ile ilgili mevcut durum analizi ve uyum için yol haritasının belirlenmesi, risk bazlı sermaye hesaplanması, SEÇ5 çalışmasını teknik dokümana uygun hazırlama veya gözden geçirme, Solvency II ile ilgili özel eğitimler, kurumsal risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve iş modeline entegre edilmesi gibi konularda değer katabilmektedir.