Stratejik ve Operasyonel Hizmetler/Şirket Satın Alımları ve Birleşmeler

 • Müşteri bağlılığını arttırmak ve talep üzerindeki etkilerin anlaşılması için Müşteri Analitikleri ve alternatif ürün, fiyatlama ve dağıtım kanalları test edip geliştiresi
 • Alternatif dağıtım kanallarının farklılaşma yaratması kanal optimizasyonu ve dağıtım kanallarının karlılığı
  • Satış ve Kanallar Tanımlanması
  • Satış İş Gücü Verimliliği
  • Teşvik ve komisyon optimizasyonu/KPI Modellemesi
  • Ortak Bulmak için alınan Katkı
 • Operasyonların ve Muhasebe fonksiyonlarının merkezileştirilmesi
 • Teknik karlılığı arttırmaya yönelik hizmetler
  • Masraf Optimizasyonu
  • Risk Modelleme
  • Müşteri profil analizi/segmentasyon
  • Kredi Risk Yönetimi
 • Hasar süreçlerinin geliştirilmesi ve merkezileştirme
 • Tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi
  • İletişim sistemleri gelişimi
  • Tedarikçi bölümlendirmesi
  • Süreçler ve kontrol sistemleri gelişimi
 • Kuruluş aşamasında olan şirketler için fizibilite çalışmasına destek,
 • Faaliyetteki şirketler için iş planı hazırlanmasına destek,
 • Şirket değerlemesi ve modelleme çalışmaları,
 • Şirket satın almaları ve birleşmeleri konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Kuruluş aşamasında olan şirketlere finans, vergi, hukuk ve mevzuat alanlarında danışmanlık,
 • Farklılaşma için teknolojinin kullanılması
  • IT Strateji Uygulaması/Geçerliliği