Sigorta Sektörü Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

Yükselen Pazarlar: Ödemelerde dönüşümü desteklemek

Bankalar genellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını sadece kısmen anlayarak oldukça kapsamlı bir ürün grubunu yönetiyor olsa da, 2030’un kazananları bu durumu tamamen tersine çevirenler olacak.

Belirsiz Çizgiler: FinTech sektörü Finansal Hizmetleri nasıl şekillendiriyor?

Raporda 46 ülkeden, Finansal Hizmetler sektöründe dijital ve teknolojik dönüşüm süreçlerine dâhil olan 544 CEO, İnovasyon Müdürü, CIO ve üst düzey yöneticinin görüşleri yer alıyor.

Sigortacılıkta Öngörülen Riskler Anketi

Raporda sigortacıların tüm dünyada ve Türkiye’de karşı karşıya olduğu çeşitli riskleri ve bunlar hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sigorta şirketlerinin, sektördeki risk ve trendleri daha net olarak ele alınıyor.

Siber riskler sigortalanırken nelere dikkat edilmeli?

Siber riskleri sigortalayabilmek için öncelikle ilgili risk değerlendirme, risk fiyatlandırma ve risk transfer yapıları oluşturulmalı.

Sigorta sektöründe 2020 ve sonrası: İşletmenizi küresel vergi devrimine hazırlamak

Vergi kamu harcamasının temelini oluşturan bu konu, hükümetler, vergi mükellefleri ve diğer paydaşlar için her zamankinden daha önemli.

Sigorta sektöründe 2020 ve sonrası: Dönüşüm gereklilikten doğar

Rapor, sigorta sektörünü yeniden şekillendiren trendlere ve 2020 yılına kadar sektörde ne gibi değişiklikler olacağına dair bir senaryo analizini içeriyor.