Yatırım Yönetimi

Sayfayı şu dilde göster: English

Günümüzün global ekonomik koşulları, mevzuatın hızlı değişimi, finansal ürün çeşitliliğindeki büyüme ve gelişen risk olgusunun da etkisiyle sermaye piyasalarında rekabet önemli ölçüde artmıştır. Bu çerçevede, sermaye piyasası kurumları için yeni finansal ürünlerin ve servislerin geliştirilmesi, mevzuatın hızlı değişimi, artan raporlama ve mevzuata uygunluk ihtiyaçları geleceği şekillendirecek hususlardır.

Bu rekabet ortamında kazananlar ürünlerini çeşitlendirerek, müşteri odaklı hizmet sunabilen, aynı zamanda risklerini ve maliyetlerini iyi yönetip, mevzuata uygun hareket edebilenler olacaktır. Öte yandan, mevzuata titiz bir şekilde uyum gösterilmesi ve risk yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması halinde, giderek büyüyen finansal piyasalarda önemli fırsatların da bulunduğu açıktır.

PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Söz konusun lider kurumlardan birisi olan PwC global uzmanlık ağı ile, ürün çeşitlendirilmesi, risk ve maliyetlerin yönetimi, mevzuata uygunluk ve raporlama alanlarında sermaye piyasası kurumlarının karşılaştıkları güçlükleri fırsatlara dönüştürmek için çalışmaktadır.

İletişim
Umurcan Gago
Yatırım Yönetimi Sektörü Lideri
Telefon: +90 212 326 6098
Eposta