Yayınlar

Sayfayı şu dilde göster: English
Publications, Download

Communications Review / The software-defined carrier / Yazılım tanımlı operatör

Aralık sayısının konusu: “Yazılım tanımlı operatör: Ağ sanallaştırma mimarisini BT BSS/OSS mimarisine yaymak telekom ve kablo operatörlerine dönüşüm yaratan fırsatları nasıl sunar?

Türkiye Altyapı Yatırım Harcamaları Raporu

Türkiye'deki altyapı yatırımları pazarının mevcut durumunun genel değerlendirmesi, pazardaki fırsat ve gelişme alanları ile beklentilerle ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile birlikte hazırladığımız bu raporda bulabilirsiniz

Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2016

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı tarafından hazırlanan raporumuz 2016 yılı değerlendirmesi ile 2017 yılı beklentilerini içeriyor.

PwC Küresel Toplam Perakende Araştırması 2016

Perakende sektörünün geleceğine ışık tutan araştırma, bu yıl “Tüketici hak ettiği büyük değişimi bekliyor” temasıyla, 25 bölgeden yaklaşık 23 bin katılımcı ile gerçekleştirildi.

Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017

Avrupa’daki gelişmeler gayrimenkul yatırımcılarının tercihlerini değiştirdi. İstanbul ise kısa vadede öncelikli yatırım alanı olarak geriye düşse de potansiyeli yüksek ve gelişen bir pazar olarak değerlendirildi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma yönündeki kararı Avrupa gayrimenkul piyasasındaki dengeleri değiştirirken pek çok pazar için yeni bir fırsat yarattı.

Sağlık Hizmetleri: Dijital bir bölünme

21 ülkeden 68 fon sağlayıcı ve yöneticinin katılımı ile düzenlenen araştırma, sağlık hizmetleri fon sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıların dijitale nasıl yaklaştıklarına ilişkin çarpıcı farklılıkları ortaya koyuyor

Yükselen Pazarlar: Ödemelerde dönüşümü desteklemek

Bankalar genellikle müşterilerinin ihtiyaçlarını sadece kısmen anlayarak oldukça kapsamlı bir ürün grubunu yönetiyor olsa da, 2030’un kazananları bu durumu tamamen tersine çevirenler olacak.

Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2016 - 2020 Raporu

Farklılıklar dünyası: günümüzün farklı hızlardaki küresel medyasında dikkatleri çekmek ve değer kazanmak

Belirsiz Çizgiler: FinTech sektörü Finansal Hizmetleri nasıl şekillendiriyor?

Raporda 46 ülkeden, Finansal Hizmetler sektöründe dijital ve teknolojik dönüşüm süreçlerine dâhil olan 544 CEO, İnovasyon Müdürü, CIO ve üst düzey yöneticinin görüşleri yer alıyor.

2016 ve 2017 yıllarına yönelik Avrupa’daki otel öngörüleri

5. Avrupa’daki otel öngörüleri raporu 2016 ve 2017 yıllarında önemli Avrupa şehirleri ve seyahat destinasyonlarında otelcilik sektörüne yönelik ana trendleri ve potansiyel performans görünümünü analiz ediyor.

Türkiye Altyapı Yatırım Harcamaları Raporu

Türkiye'deki altyapı yatırımları pazarının mevcut durumunun genel değerlendirmesi, pazardaki fırsat ve gelişme alanları ile beklentilerle ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile birlikte hazırladığımız bu raporda bulabilirsiniz

Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2016

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı tarafından hazırlanan raporumuz 2016 yılı değerlendirmesi ile 2017 yılı beklentilerini içeriyor.

Özel Sermaye ve Sorumlu Yatırım Yolculuğu

Özel sermaye fonları sektörü, ekonomik başarının vazgeçilmez parçası olarak çevresel ve sosyal sorumlulukla işbirliği içinde, sağlam yönetimi ödüllendiren bir sürdürülebilir mali sistemdeki rolünü tanıma sürecine girmiş durumda.

Kişisel Verilerin Korunması

Uzun zamandır gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile beraber hem kamunun hem de özel sektörün kişisel verileri ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir.

Değer A.Ş. Konsolide Finansal Tablolar - 2016

Sizler için hazırladığımız bu yayınımız, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Değer A.Ş.’nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanmış örnek konsolide finansal tabloları ve dipnotlarını içermektedir.

20. Küresel CEO Araştırması

PwC 20. Küresel CEO Araştırması’na göre, dünyada genelinde CEO’lar önümüzdeki yıl endişe etmeleri gereken birçok konu olduğunu düşünseler de yine de büyüme beklentileri ve küresel ekonomiye güven yeniden yükselmeye başladı.

Doing Business in Turkey

Hukuki ve vergisel yönleri ile Türkiye’deki yatırım ve iş ortamı hakkında detaylı bilgiyi bu çalışmada bulabilirsiniz.

18. Küresel CEO Araştırması

2015 yılında küresel ekonominin bir önceki yıla göre büyüme kaydedeceğini düşünen CEO’larının oranı düştü.

2012 PwC Portföy ve Program Yönetimi Küresel Araştırması

Araştırmamız küresel portföy ve program yönetimi uygulamaları konusunda bizlere ışık tutacak bilgiler içermektedir.

TMT Şirketleri Araştırması: Yeniliği Yakalamak

TMT şirketlerinin gelirlerini artırmak için çığır açan yeniliklerden nasıl yararlanalabileceğini 'Yeniği yakalamak' başlıklı araştırmamızdan inceleyebilirsiniz.

5. PwC Düşük Karbon Ekonomi Endeksi

“5. PwC Düşük Karbon Ekonomi Endeksi” sonuçlarına göre; Dünya 2100’e kadar 4°C küresel ısınma olasılığıyla karşı karşıya.

PwC Küresel Özel Sermaye Fonları Sorumlu Yatırım Anketi 2013: Değere fiyat biçmek

Rapor 860 milyar dolar değerinde varlığı yöneten 100'den fazla Özel Sermaye Fonu şirketinin katıldığı anket sonuçlarını içermektedir.

Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması

PwC’nin CIO ve CSO dergileriyle birlikte gerçekleştirdiği 2015 Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması’na göre siber güvenlik olayları her geçen yıl daha sıklaşıyor ve şirketlere maliyeti de bir o kadar artıyor.

İnovasyon ve büyüme

Peki bu inovasyon liderleri neyi farklı yapıyor? Farklı inovasyon uygulamalarını ve yenilikçi liderlerin derslerini "Büyüme Yolu"nda keşfetmek için tıklayın

Karbon Bildirim Projesi 2013

PwC'nin CDP ortaklığı ile iklim değişikliği karşısında şirketlerin aldığı aksiyonları analiz eden çalışmaları için tıklayınız.

20. Küresel CEO Araştırması

PwC 20. Küresel CEO Araştırması’na göre, dünyada genelinde CEO’lar önümüzdeki yıl endişe etmeleri gereken birçok konu olduğunu düşünseler de yine de büyüme beklentileri ve küresel ekonomiye güven yeniden yükselmeye başladı.

Communications Review / The software-defined carrier / Yazılım tanımlı operatör

Aralık sayısının konusu: “Yazılım tanımlı operatör: Ağ sanallaştırma mimarisini BT BSS/OSS mimarisine yaymak telekom ve kablo operatörlerine dönüşüm yaratan fırsatları nasıl sunar?

Türkiye Altyapı Yatırım Harcamaları Raporu

Türkiye'deki altyapı yatırımları pazarının mevcut durumunun genel değerlendirmesi, pazardaki fırsat ve gelişme alanları ile beklentilerle ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile birlikte hazırladığımız bu raporda bulabilirsiniz

Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2016

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı tarafından hazırlanan raporumuz 2016 yılı değerlendirmesi ile 2017 yılı beklentilerini içeriyor.

Özel Sermaye ve Sorumlu Yatırım Yolculuğu

Özel sermaye fonları sektörü, ekonomik başarının vazgeçilmez parçası olarak çevresel ve sosyal sorumlulukla işbirliği içinde, sağlam yönetimi ödüllendiren bir sürdürülebilir mali sistemdeki rolünü tanıma sürecine girmiş durumda.

PwC Küresel Toplam Perakende Araştırması 2016

Perakende sektörünün geleceğine ışık tutan araştırma, bu yıl “Tüketici hak ettiği büyük değişimi bekliyor” temasıyla, 25 bölgeden yaklaşık 23 bin katılımcı ile gerçekleştirildi.

Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2017

Avrupa’daki gelişmeler gayrimenkul yatırımcılarının tercihlerini değiştirdi. İstanbul ise kısa vadede öncelikli yatırım alanı olarak geriye düşse de potansiyeli yüksek ve gelişen bir pazar olarak değerlendirildi. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma yönündeki kararı Avrupa gayrimenkul piyasasındaki dengeleri değiştirirken pek çok pazar için yeni bir fırsat yarattı.

Kişisel Verilerin Korunması

Uzun zamandır gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile beraber hem kamunun hem de özel sektörün kişisel verileri ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir.

Değer A.Ş. Konsolide Finansal Tablolar - 2016

Sizler için hazırladığımız bu yayınımız, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Değer A.Ş.’nin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanmış örnek konsolide finansal tabloları ve dipnotlarını içermektedir.

Sağlık Hizmetleri: Dijital bir bölünme

21 ülkeden 68 fon sağlayıcı ve yöneticinin katılımı ile düzenlenen araştırma, sağlık hizmetleri fon sağlayıcıları ve hizmet sağlayıcıların dijitale nasıl yaklaştıklarına ilişkin çarpıcı farklılıkları ortaya koyuyor