2021'de Uygulanacak E-Belge ve E-Defter Ceza Tutarları

Vergi | Vergi Teknolojileri Bülteni - 2021/5

Özet:

29 Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan Genel Tebliğlerle, 2021 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

Düzenlemeyi Yapan Kurum:

Gelir İdaresi Başkanlığı
Yürürlük tarihi: 01.01.2021

29 Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan Genel Tebliğlerle, 2021 yılında uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik dönüşümdeki öncü rolünün devam ettiği ve kapsamın genişlemesi için çalışmalar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Öte yandan e-dönüşüm uygulamalarının maliyet açısından sağladığı verimlilik ve operasyonel kolaylıklar sayesinde, uygulamaya geçme zorunluluğu olmasa dahi birçok şirket tarafından gönüllü olarak kullanıldığı da bilinmektedir.

Elektronik uygulamaların getirdiği gereklilikler kapsamında oluşturulan e-belgelerde, Vergi Usul Kanunu ("VUK"), Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili tebliğlerde belirlenen kurallara uyum önem arz etmektedir. Uyumsuzluk durumunda uygulanabilecek potansiyel cezalar Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiş olup, 2021 ceza hadlerini yazımızın ekinde bulabilirsiniz.

Potansiyel cezalar, idarenin ayrı ayrı değerlendirmelerine tabii olup uygulamada farklılık gösterebilir. İşbu doküman yol gösterici nitelikte olması amacıyla oluşturulmuştur.

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967