Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Amacımızı ve Değerlerimizi Yaşamak

Amacımızı ve değerlerimizi yaşamak

PwC kültürü iç ve dış beklentiler ve ihtiyaçlar çerçevesinde gelişir.
Bu beklenti ve ihtiyaçlara davranışlarımızla ve

 • iş yapış şeklimizde
 • birbirimize karşı ilişkilerimizde
 • toplumumuzda
 • bilgiyi kullanma şeklimizde

güven oluşturarak cevap veriyoruz.

Etik Davran

 • Zor olduğunu hissettiğimizde bile, doğru olan için sesimizi çıkarırız.
 • En yüksek kalitedeki sonuçları hedefleriz ve gerçek olmasını sağlarız.
 • Söz konusu olan kendi itibarımızmış gibi karar verip adım atarız.

Fark yarat

 • Dünyamızın geleceğini sorgularız ve bilgimizi güncel tutarız.
 • İş arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve toplumla birlikte hareket ederek etki yaratırız.
 • Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki sürekli değişime hızlı yanıt veririz.

Önemse

 • Her bir bireyi ve onlar için önemli olanları anlamaya çaba sarf ederiz.
 • Her bireyin kattığı değerin farkına varırız.
 • Gelişimlerini sağlamaları ve yapabileceklerinin en iyisini yapabilmeleri için çevremizdekilere destek oluruz.

Birlikte çalış

 • Değişik bakış açılarını,insanları ve fikirleri arar biraraya getiririz.
 • İşbirliği yaparak ve paylaşarak, ilişkilerimizi,fikirlerimizi ve bilgimizi sınırların ötesine taşırız.
 • Kendimizi ve diğerlerini geliştirmek için geri bildirim alıp veririz.

Mümkün olanı yeniden hayal et

 • Statükoyu sorgulamaktan geri durmayız ve yeni şeyler deneriz.
 • Yenilikçiyiz, deneriz ve hatalardan öğreniriz.
 • Her fikirdeki yeni olasılıklara açık görüşle yaklaşırız.

Uygulamada iş etiği kuralları

Amacımız ve değerlerimiz başarımızın temelini oluşturur. Güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm getirmek için buradayız ve değerlerimiz bu amaç doğrultusunda hareket etmemize yardımcı olur.
İş Etiği Kuralları, değerlerimize uygun şekilde hareket etme becerimize dayanak oluşturur.

Kurallarımız “Doğru olan ne” sorusuna yanıt bulmamızı gerektiren her duruma rehberlik etmekten çok, zor sorular üzerinde düşünmemize yardımcı olan, danışmayı teşvik eden, eğer varsa endişelerimizi dile getirmemiz için bizi cesaretlendiren ilkelere dayalı bir kılavuzdur. 20. sayfada kısaca RADAR (Rastladığında tanı, Analiz et, Davranış şeklini seç, Aksiyonunu belirle, Raporla) olarak tanımlanan “ Doğru olanı yapmak için karar döngüsü” ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

Bu kurallar davranışlarımıza yönelik beklentileri tanımlar. Yerel kanun ve yönetmeliklerin bu kurallardan daha kısıtlayıcı olduğu durumlarda, yerel kanun ve yönetmelikler geçerlidir. PwC ağı politikaları, yerel politikalar ve ek kılavuz, bu Kurallar ve PwC Ağı Risk Yönetimi Politikaları bünyesinde toplanan ilkelerin tamamlayıcısıdır.

Bu Kurallar hepimiz için geçerlidir. Bu metinde geçen “Biz”, “bizim”, “bize” veya “hepimiz” ifadeleri, şirket ortakları ve PwC çalışanları ile PwC ağını oluşturan bireysel firmalar anlamına gelmektedir.

Sessiz Kalma “Konuş”

Sessiz kalmamak, kültürümüz ve uzun dönemli sonuçlarımız için hayati önem taşır ve değerlerimizin yaşayan örneklerinden biridir. Yolunda gitmeyen şeyler olduğunda sessiz kalmamak dürüst olduğumuzu ve doğru olanı yapma cesaretimiz olduğunu gösterir. Aynı zamanda hataları ve suistimali engeller; gelişmeyi ve yaratıcılığı teşvik eder. Sessiz kalmamak birbirimizi ve işimizi önemsediğimizi gösterir. Bir şeyleri düzeltmek veya yoluna koymak için sessiz kalmamak, iyi sonuçlar elde etme taahhüdümüzü yerine getirmemiz bakımından bize yardımcı olur.

Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? İkilemde mi kaldınız? Sizi daha zor sorulara yönlendiren bir sorunuz mu var? Tavsiyeye mi ihtiyacınız var?

Danışın: Telefonla, e-postayla, toplantı organize ederek bir şekilde harekete geçin. Sessiz kalmayın.

Unvanımız ve görevimiz ne olursa olsun doğru olmayan bir davranışla veya durumla karşı karşıya kaldığımızda, hepimizin bunu çekinmeden dile getirme hakkı vardır. Her birimizin dürüst ve profesyonel bir şekilde endişelerini bildirme ve ifade etme sorumluluğu vardır.

Görmezden gelmeyin. Sessiz kalmayın.

İş birliği, iş arkadaşlarımıza küçük veya büyük sorunlarla ilgili danışabilmemiz anlamına gelir. Endişelerimizin açık ve profesyonel bir şekilde duyulup anlaşıldığının ve gerektiğinde bir soruşturmanın yapılacağını da biliriz. Müdürlere, koçlara, şirket ortaklarına, yöneticilerine, etik ekiplerine, Risk ve Kalite ekiplerine, İnsan Kaynakları temsilcilerine veya PwC’deki üstlerimize danışırız. Bu kişiler kendilerine iletilen konuları gerekli şekilde ele almaktan ve ilgili birimlere bildirmekten sorumludurlar. Konularımızı en uygun şekilde; yüz yüze, telefonla ve/veya elektronik ortam gibi resmi/gayrı resmi her türlü yöntemle iletiriz.

Sizi misillemeye karşı koruruz. Dürüstlük ve özenle bir sorunu iletirseniz, bu sorun gizlilikle ele alınacak ve sadece gerekli kişilerle veya duruma göre ilgili kişilerle paylaşılacaktır. Mesleki şüphecilik ve sağduyumuzla hareket etmek, İş Etiği Kurallarını ve yerel ek kılavuzdaki kuralları bilmek ve uygulamak, en rahat hissettiğimiz yöntemle sorunumuzu ne zaman dile getirmemiz gerektiği konusunda bize yardımcı olacaktır.

Burada listelenen kaynaklara ek olarak Etik ile ilgili sorularınızı, endişelerinizi ya da etik ihlali olduğunu düşündüğünüz tüm konuları bize pwc.com/ethicshelpline adresindeki Ethics Helpline | Etik Destek Hattı üzerinden dilerseniz kimliğinizi gizli tutarak iletebilirsiniz.

 

 

Sessiz kalma “Konuş”. Doğru olan bu.
Önemli olan sessiz kalmadığın anlardır.
PwC sessiz kalmayanı korumayı taahhüt eder. Misilleme müsamaha gösterilmeyen ciddi bir suistimal konusudur. PwC’de misilleme yapan her bir ortak ya da çalışan unvanına ya da poziyonuna bakılmaksınız sorumlu tutulacaktır.
S: Misilleme nedir?
C: Misilleme şikâyette bulunan bir kişinin, şikayet edilen tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kötü niyetle karşılık görmesidir.
Danışabileceğimiz kişiler
 • Müdürler
 • Koçlar
 • Şirket Ortakları
 • Etik ekibi
 • Risk ve Kalite ekibi
 • İnsan Kaynakları
 • PwC'deki diğer çalışanlar

İş yapış şeklimizde güven oluşturmak

Mesleki tecrübemiz ne olursa olsun, dürüstlükle, yürürlükteki mesleki standartlara (örn: Muhasebeciler için Uluslararası Etik Standartlar Kurulu’nun (IESBA) oluşturduğu standartlar) bağlı kalarak ve onların rehberliğinde hareket ederiz.

İşimizin kalitesi ve yaratacağı etki, PwC çalışanları ve şirketler ağı olarak kim olduğumuz açısından çok önemlidir. Performansımızın sürekliliği müşterilerimizde, birbirimizde ve toplumumuzda oluşturduğumuz güvenin bir parçasıdır.

Yalnızca hizmet vermeye yetkin olduğumuz, hizmetlerimize değer veren ve aynı zamanda yasallık ve dürüstlük standartlarını benimseyen müşterilere hizmet veririz. Sadece profesyonel olarak sunabileceğimiz hizmetleri sunarız. İhtiyaç duyulan yetkinliği ve yaratıcılığı işimizde kullanmak için iş birliği yaparız. Verdiğimiz sözleri tutarız. İtibarımız güven, dürüstlük ve oluşturduğumuz kaliteli ve sürdürülebilir değer ile tanımlanır.

Süregelen başarımız, kaliteli ve yenilikçi hizmet sunarken mesleki standartlara önem verme, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalma ve etik yükümlülükleri yerine getirmemizin sonucudur.

İşimizle ilgili kararları tarafsız, çıkar çatışmalarından ve başka kişilerin etkilerinden uzak olarak alırız. Gerçek veya olası çıkar çatışmalarını tespit etmek ve ele almak için süreçleri ve prosedürleri takip ederiz.

Bağımsızlık bize göre tam bir tarafsızlık demektir.Müşterilerimizin bağımsızlığını tehdit eden veya edebilecek durumlardan kaçınırız ve bu durumlara çözüm getirmeye çalışırız.

İşimize devam ettiğimiz takdirde bağımsızlığımızın, dürüstlüğümüzün, tarafsızlığımızın veya profesyonelliğimizin sorgulanacağı projelerde yer almamaya ya da söz konusu müşterilerle çalışmaktan vazgeçmeye hazırız.

Mary Waldron, Küresel Risk Ofisi Başkanı

Dürüstlüğümüzün göstergesi olarak:

Sözleşmeleri yasalara uygun ve adil bir şekilde müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve sözleşmelerin diğer taraflarıyla görüşürüz ve güvence altına alırız. Sözleşmelerin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getiririz ve kabul edilmiş şartlar ve koşullara bağlı kalırız.

Ücretlerimizde neyi temel aldığımızı paylaşmak konusunda şeffafız. Harcadığımız zamanı ve masrafları doğru bir şekilde kaydederiz.

Adil rekabetten yanayız. Yasalara aykırı olacak şekilde resmi veya gayri resmi hiç bir yolla rakiplerimizle rekabet sınırlandırması, fiyat belirleme veya müşteri, pazar, çalışan ya da hizmet paylaşımı konusunda anlaşmalar yapmayız.

Rakiplerimizin gizli bilgilerine saygı gösteririz. Gerektiğinde, rakiplerle ilgili bilgiyi kamuya açıksa veya söz konusu bilgi, yasal veya sözleşmesel bir yükümlülüğü ihlal etmiyorsa toplarız.

Dürüstlüğümüzü şunları yaparak gösteririz:

Asla rüşvet veya yolsuzluk eylemlerine dâhil olmayız. Bu, iş arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve birlikte çalıştığımız diğer kişilerin güvenini korumak açısından oldukça önemlidir. Doğrudan ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla, rüşveti ne teşvik ne kabul ne de teklif ederiz. Rüşvet ödemeyiz, rüşvet taahhüt etmeyiz ve bu işlemleri kolaylaştırmak amacıyla aracılık ödemeleri yapmayız.

Müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız diğer kişileri iyi tanırız ve kara para aklamayı önlemeye yönelik geçerli standartlara sadık kalırız. Suçla ilişkili davranışlardan şüphelendiğimizde, gerektiği şekilde harekete geçeriz. Geçerli ekonomik yaptırımları ihlal edecek faaliyetlerde bulunmayız veya müşterilerin yürürlükteki yaptırım ve kanunları ihlal etmelerine yardımcı olacak hizmetleri sunmayız.

Birbirimize karşı güven oluşturmak

Düşünce ve tecrübe çeşitliliği güç ve değer katar. Inovasyon (“Yenileşim”) için bakış açılarının çeşitliliği hayati önem taşır. Birbirimizi dinleriz, iş birliği yaptığımızda, iletişim içinde olduğumuzda ve meseleleri saygı çerçevesi içinde tartıştığımızda başarılı oluruz. Fikirlerimizi ve ortak bilgilerimizi bir araya getirmek yeniliklerle tanışma becerimiz ve başarımız için temel oluşturur.

Agnès Hussherr 
Küresel İnsan Kaynakları Lideri
 

Ülkeler arasında ve PwC ağı içinde iş birliğini teşvik ederiz. Güven, bu iş birliği için; bu iş birliği de daha etkin bir şekilde iş arkadaşlarımızla çalışmamızı ve müşterilerimize hizmet vermemizi sağladığı için önemlidir. Güven, birbirimize özenle, nazik, ağırbaşlı, adil ve saygılı davranmakla başlar.

PwC çalışanlarının güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alırız. Kötü davranışların sergilendiği, şiddet içeren, tehditkâr veya diğer yıkıcı davranışlardan arındırılmış güvenli bir iş ortamı sağlarız.

Taciz, ayrımcılık, zorbalık veya saygısızlığa müsamaha göstermeyiz.* Bu davranışlar ilişkilerimizin bütünlüğünü zedeler.

Dürüst ve samimi tartışmalara ortam oluşturmak için açık iletişime saygı gösterir ve bunu teşvik ederiz.

* Bu durum, ırk, etnik köken, renk, yaş, cinsiyet, cinsel kimlik veya cinsiyetin ifade edilişi, cinsel yönelim, siyasi düşünce, vatandaşlık, köken, dil, din, engellilik, ebeveynlik statüsü, ekonomik/sınıf statüsü veya diğer konular için de geçerlidir.

Rekabet üstünlüğü olarak gördüğümüz için sürekli geliştirdiğimiz ve çoğalttığımız iş gücümüzün çeşitliliğine değer veririz.

Yenilikleri, profesyonel ilerlemeyi, kariyer gelişimini, iş yeri esnekliğini ve iş/özel yaşam dengesini önemseyen ve öne çıkaran bir kültürü teşvik ederiz.

Sürekliliği olan, öğrenme sürecini teşvik ederek, hem yakın vadedeki gelişimi hem de uzun vadedeki ilerlemeyi destekleyecek fırsatlar yaratarak çalışanlarımıza ve onların kariyerlerine yatırım yaparız. Sürekliliği olan öğrenme süreci ve açık fikirli olma, yeniliklerle tanışma ve önemli sorunlara çözüm getirme becerimiz için büyük önem taşır.

Müşteriler de dahil olmak üzere başka kişilerin uygunsuz davranışlarıyla karşı karşıya kaldığımızda kendimiz ve birbirimiz için sessiz kalmayız.
 • Doğru olmadığını düşündüğünüz bir durum yaşarsanız veya böyle bir duruma tanık olursanız, endişelerinizi dile getirin. Uygun kişilerle irtibata geçin. Düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmeyin.
 •  Endişelerin iyi niyetle bildirilmesinden kaynaklanan misillemelere karşı çalışanlarımızı koruruz. Misilleme, PwC'nin müsamaha göstermediği ciddi bir suistimal şeklidir. Misilleme yapan tüm PwC ortak ve çalışanları unvan ve görevleri farketmeksizin bu durumdan sorumlu tutulacaktır.

PwC Profesyoneli

Beklenen etik davranışlar PwC Profesyoneli’nin her aşamasında vurgulanmıştır.

En yenilikçi çözümler, iş arkadaşları ve müşterilerle birlikte çalışarak bulunabilir. Etkili işbirliği, yenilik getirir.

Toplumumuzda güven oluşturmak

Kurumsal sorumluluk stratejimiz, profesyonel hizmet şirketleri ağı olarak güçlü yönlerimize ve fırsatlara göre oluşturulmaktadır. Bu stratejimiz aynı zamanda becerilerimizi etki yaratacak, ölçülebilir sonuçlar verecek ve uzun vadeli iş ilişkileri ve sosyal değerler oluşturmada gerçek bir fark yaratacak şekilde kullanmamızı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi oluşturmanın merkezinde yer alan etik, dürüstlük ve güven gibi konular da dahil önemli problemlerin çözülmesine yardım etmek amacıyla becerilerimizi ve deneyimlerimizi kullanarak topluma olan katkılarımızı artırırız.

Sektörü ve sivil toplumu değiştirecek, daha kapsamlı gelişim hedeflerine katkıda bulunacak ve olumsuz çevresel etkiyi azaltacak hizmetler sağlayarak daha sürdürülebilir bir topluma geçişi destekleriz.

En iyi sonuçları almak için profesyonel uzmanlığımızı ortaya koyarak ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak önemli toplumsal sorunların çözülmesine yardım ederiz.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki gelenek ve göreneklere saygı duyarız ve onları kabul ederiz. Bu gelenek ve göreneklerin PwC’nin İş Etiği Kuralları ile çelişmesi halinde, yerel kültürü ve gelenekleri gözeterek bu kurallara bağlı kalmayı nasıl sürdürebileceğimiz konusunda şirket içi danışmanlık alırız. Amacımız, etik ve kaliteye sürekli odaklanarak, özen, şeffaflık ve dürüstlük sergileyerek paydaşlarımızın güvenini kazanmaktır.

Yaptığımız işin çevreye etkisini en aza indirmek için önleyici bir yaklaşım benimseriz. Dünyamıza saygı gösteririz. Müşterilerimizin de bu yönde çalışmasına destek veririz.

Mevzuat ve düzenlemelerin kamu çıkarını gözetecek ve amacımıza uygun olacak şekilde oluşturulmasını sağlayan çalışmalara katılırız.

Yasal düzenlemeleri yapan kurumlarla etkileşimlerimizde hukukun üstünlüğünü destekleriz. Devlet kurumları ve meslek kuruluşlarıyla saygılı ve dürüst bir şekilde çalışırız. PwC adına devlet kurumları ve meslek kuruluşlarıyla temaslar, genellikle bu işle görevlendirilmiş şirket ortakları, yöneticileri ve çalışanları tarafından kurulur.

Devlet kurumları ve meslek kuruluşlarının bilgi taleplerine yürürlükteki kanun ve mesleki yükümlülüklere uygun şekilde en kısa sürede cevap veririz.

Toplumsal faaliyetlere katılımı teşvik ederiz ve destekleriz. Kişisel politik eğilim ve görüşlerimizi PwC’ninmiş gibi göstermeyiz ve yürürlükteki raporlama kurallarına uyarız. PwC’nin kaynaklarını onay almadan kullanmaktan (veya PwC herhangi bir politik duruşu ya da siyasi partiyi, adayı, yardım kurumunu, ürünü ya da belirli bir dini destekliyormuş gibi göstermekten) kaçınırız.

Uluslararası kabul görmüş insan haklarını önemseriz, destekleriz ve saygı gösteririz. İnsan hakları ihlallerinde suç ortaklığına karşı koruma sağlamak için çalışırız. Yürürlükteki çalışma ve iş yasalarına uyarız ve iş yapış şeklimizde uluslararası kabul görmüş çalışma ilkelerini temel alırız.

Sorumluluk sahibi vergi mükellefleriyiz. Yurt içi ve yurt dışı tüm vergi beyanlarımızı, doğru, dürüst ve zamanında yaparız. Vergi planlamalarını PwC’nin itibarını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştiririz. Üye şirketlerimize, şirket ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza müşterilerimize de uyguladığımız Küresel Vergi İş Etiği Kurallarını uygularız.

İş dünyasının küreselliği, ulusal kanunların karmaşıklığı ve rekabet öncelikleri dolayısıyla, sınırlar her zaman net değildir. Bu doğrultuda, PwC Ağının üye şirketleri, müşterilerine, diğer paydaşlara, şirket ortaklarına ve çalışanlarına destek vermek amacıyla Küresel Vergi İş Etiği Kurallarını benimsemiştir.

Uluslararası kabul görmüş çalışma ilkeleri arasında, örneğin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ndeki ilkeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün amaçları da bulunmaktadır.

Bilgiyi kullanma şeklimizde güven oluşturmak

Fikir ve bilgilerin özgürce paylaşılmasına imkan sağlayacak olması nedeniyle, bu güven, işbirliği ve yenilikleri beraberinde getirir.


Sözlü, yazılı, e-posta ile ya da farklı bir formatta nasıl alınmış olursa olsun gizli bilgileri korumak,müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve birlikte çalıştığımız diğer kişilerin güvenini kaybetmemek için çok büyük önem taşır.

Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve birlikte çalıştığımız diğer kişilere ait bilgilerin mahremiyetine ve gizliliğine saygı gösteririz.

Her türlü kişisel ve diğer gizli bilgiyi koruruz.

Kişisel ve gizli bilgileri şeffaf ve güven veren şekilde toplarız, saklarız, kullanırız, iletiriz ve imha ederiz. Yalnızca yasal bir gerekçemiz olduğunda kişisel bilgileri, müşteri bilgilerini ve diğer gizli bilgileri toplarız, kullanırız ve saklarız. Bu tür bilgilere erişim yalnızca gerektiğinde sağlanır. Gizlilik yükümlülüğümüz PwC’den ayrıldığımızda da devam eder. Ayrıldıktan sonra da gizliliğe saygı göstermeye devam ederiz.

Gizliliğin ve birbirimize güvenmenin önemini anlamak, ağ içinde işbirliği yapmamızı, yenilikler getirmemizi ve başarılı olmamızı sağlar.

 

Sosyal medya kullanımında sağduyulu davranarak sosyal medyanın halka açık bir mecra olduğunu hiçbir zaman unutmayız. Bir şeyler yayınlamadan önce düşünürüz.

Farklı şekillerde bize teslim edilen gizli bilginin korunmasında hepimizin bir rolü var.

 1. Çalışmalarımızda sadece PwC'nin onaylı sistem ve uygulamalarını kullanırız.
 2. Gizli bilgiyi uygunsuz şekilde sosyal medya dâhil hiçbir mecrada ifşa etmeyiz.
 3. Müşteriyle ilgili konuları halka açık alanlarda tartışırken temkinli davranırız.
 4. Gizli bilginin fiziksel kopyalarını özenle saklarız.
 5. Gizli bilginin istenmeden açıklanması durumunu hemen tespit ederek PwC'de uygun şekilde yetkililere bildiririz.

Erişimimiz olan bilgileri, fiziksel ve elektronik varlıkları koruruz. Buna zararlı tehditlerden ve kazara kaybetmekten korumak da dâhildir.

Basılı ve elektronik tüm kayıtları koruruz ve sadece öngörülen süre boyunca saklarız. İnceleme veya hukuk davası açılması söz konusu olduğunda ya da bize talimat verildiğinde gizli bilgileri saklarız. Çalışma belgelerimizin tam ve eksiksiz olmasına özen gösteririz ve belgeler tamamlandıktan sonra bu belgelerde uygunsuz değişiklikler yapmayız.İçeriden edindiğimiz bilgileri uygunsuz şekilde ifşa etmeyiz ve bu bilgilerden menfaat sağlamayız.

Hem internet üzerindeki hem de internet dışındaki iletişimlerimizde düşünceli hareket ederiz. Halka açık ya da sanal forumlarda konuşurken, sosyal medyayı kullanırken ya da dışarıda bir diyaloğa girerken, çalışma arkadaşlarımıza ve müşterilerimize nazik ve saygılı davranırız.

Toplumu ya da kamuyu ilgilendiren konular hakkında görüş belirtirken bu görüşlerin PwC’yi temsil etmediğini, kendimize ait görüşler olduğunu açıkça belirtiriz.

Konuştuğumuz kişilerin PwC’yi temsil ettiğimizi düşündüğü durumlarda, esas olarak kendimizin değil, yalnızca PwC’nin görüşlerini ifade ederiz. Başkalarının görüşlerini kendi görüşlerimizmiş gibi göstermekten kaçınırız.

Telif hakları ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin kanunlara uyarız.

“Kazara” ne demek?

Kazara bilgi kaybı, bilgisayarın başında durmamak, gizli bilgi içeren bir e-postayı istemeden yanlış kişiye göndermek ya da hassas belgeleri çalıştığınız yerdeki yazıcıya bırakmak sonucu oluşabilir.

“İçeriden öğrenilen bilgi” nedir?

İçeriden öğrenilen bilgi, bir şirket hakkında henüz kamuya açıklanmamış (örneğin, finansal tahminler, birleşme ve satın alma teklifleri ve kilit personelde değişiklikleri içeren) bilgidir.

İçeriden öğrenilen bilginin kaynağı nedir?

İçeriden öğrenilen bilginin kaynağı her şey olabilir. (Örneğin; müşteriler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları veya PwC’nin ve PwC’de çalışanların temas kurduğu ya da bilgi aldığı diğer kişi ve kurumlar.)

RADAR:

Doğru olanı yapmak için karar döngüsü

Amaç doğrultusunda ve değerlere bağlılıkla yönetilen bir şirketiz. Amacımız ve değerlerimiz, doğru olanı yapmaya karar vermede bize rehberlik eden ilkelerdir. Etik ikilemlerin ele alınması ve çözülmesi zordur; ayrıca, İş Etiği Kuralları’nda tüm sorulara ve durumlara yer verilmesi imkânsızdır. Bu kurallar, profesyoneller olarak davranışlarımıza yön verecek birçok araçtan biridir. Bu belge, bir kural kitabı olarak hazırlanmamıştır. Kurallar, PwC’nin amaç ve değerlerine dayanır. Bu kurallar, ağ içinde çeşitli yerlerde mevcut olan ağ standartları, ağ politikaları, yerel politikalar ve kılavuzlarla desteklenmekte ve tamamlanmaktadır.

RADAR karar alma döngüsü, etik ikilemleri analiz etme becerilerinizi geliştirmek ve size düşünmede yardımcı olmak ve böylece doğru karar almanızı sağlamak için oluşturulmuştur. Bir hareketi yapmaya karar verirken, RADAR’da yer verilen adımlar ve sorular yaklaşımınıza rehberlik edebilir. Bu adımları izlemenin belirli bir sırası yoktur ve aşağıdaki grafik bir karar ağacı olarak hazırlanmamıştır. Daha çok, düşünmenizi, planlamanızı sağlamak için hazırlanmıştır. Bu, birkaç dakika da sürebilir, birkaç gün de. Unutmayın, hiçbir şey bireysel kararlarınızın ve değerlere göre hareket etmenin yerine geçemez.

Rastladığında tanı

 • Karşılaştığınız durum, PwC'nin Amaç ve değerlerine uygun mu?
 • Yanlış olduğunu veya PwC'nin Amaç ve değerlerine uygun olmadığını düşündüğünüz bir şeyi yapmanız mı istendi?
 • Başkalarının, örneğin, iş arkadaşlarınızın, müşterilerinizin, tedarikçilerinizin ya da diğer kişilerin, etik veya yasal olmayan davranışlarını mı fark ettiniz?
 • Karar vermeye çalışıyorsunuz ama iş etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?
 • Medyada yer almış olsa nasıl olurdu?

Analiz et

Olaydan kimler etkileniyor?

 • Siz mi?
 • İş arkadaşınız/ekibiniz mi?
 • PwC—şirketiniz veya ağınız mı?
 • Müşteriniz yada müşterilerinizden biri mi?
 • Diğer üçüncü şahışlar mı? Kılavuz parametreler nelerdir? • Sizce doğru mu?
 • Yasalar. • Diğer düzenlemeler/mesleki standartlar.
 • PwC standartları ve politikaları.
 • Müşterilerin tepkileri.
 • Daha geniş üçüncü şahıs tepkileri.
 • PwC’nin Amacı.
 • PwC’nin değerleri.

Davranış şeklini seç

 • Seçeneklerimiz ne?
 • Her seçeneğin olası sonucu ne?
 • Etik bir uyuşmazlığa neden olmayacak alternatif bir çözüm var mı?
 • Gerektiğinde danışın.
 • Yapılacaklara karar verin.

Aksiyonunu belirle

 • Kararınızı test edin, sizce doğru mu?
 • Geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz?
 • Başkaları sizin o davranışı yaptığınızı ya da yapmadığınızı öğrenseydi, bundan utanır mıydınız?
 • Sizce başka bir kişi aynı koşullarda ne düşünürdü?
 • Gerekirse tekrar danışın.
 • Kararınızı verdiğinizde harekete geçin ve her zaman iyi niyetle yaklaşın.

Raporla

 • Gerektiğinde endişelerinizi uygun birimlere (Etik, İnsan Kaynakları, Risk ve Kalite) iletin.
 • Gerekli yerlerde endişelerinizi ve mantıklı açıklamalarınızı ilgili paydaşlara iletin.
 • Öğrendiklerinizi ve değişmesi gereken bir şey olup olmadığını düşünün.

Sizi dinliyoruz ve harekete geçiyoruz

“Sessiz kalmamak” ilk ve en önemli adım. Herhangi bir iddia, şikâyet ya da endişeyle ilgili, durumu inceleyip uygun şekilde ele alırız. İnceleme süreciyle ve isimsiz raporlama seçenekleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için ülkenizdeki etik ekibine danışın. PwC’nin çalışanlarını misillemeye karşı korumaya çok önem verdiğini unutmayın.

PwC’nin İş Etiği Kurallarını ya da politika ve prosedürlerini ihlal eden herkes sorumlu tutulacaktır. Bilgilendirilen makamlarda bulunan kişiler de kendilerine iletilen konulara ilişkin hususları takip etmekten sorumludurlar.      

İş Etiği Kurallarını veya PwC politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler ya da bilgisi olduğu halde hemen harekete geçerek düzeltmeyenler sorumlu tutulacaktır. Hepimiz inceleme süreci boyunca işbirliği yapmak, sorulara,  gerçekçi, doğru, eksiksiz ve dürüst cevap vermekten sorumluyuz. İşbirliği yapmamak disiplin cezası ile sonuçlanabilir.

İş Etiği Kuralları ve PwC Şirketler Ağı

PwC ağındaki firmalar arasında işbirliği ruhuna bağlıyız. PwC ağındaki başka bir firmayla çalışırken iş etiği hakkında soru veya endişeniz olması durumunda ev sahibi şirketin yerleşik politikasına göre hareket edin. Ev sahibi şirkete konuyu açmaktan çekinirseniz ya da sonuçları sizi tatmin etmiyorsa, konuyu kendi şirketinizde dile getirin; böylelikle ilgili şirketlerin liderleri sorunu ele alabilirler.