Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönergesi 2 (PSD2)

Bankacılıkta yeni bir gelecek mi başlıyor?

2018 yılı Avrupa bankaları ve ödeme operatörlerinin yılı olacak. 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek güncellenmiş Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönergesi'nin (Directive on Payment Services - PSD2), üçüncü partilerin banka müşterileri ve altyapıya ilişkin bilgilere erişimini sağlayarak ‘açık bankacılığın‘ önünü açacağı öngörülmektedir.

PSD2, FinTech’ler gibi üçüncü parti hizmet sağlayıcıların bu yeni bankacılık piyasasına girmesini kolaylaştıracak ve dolayısıyla yeni iş modellerinin oluşmasını hızlandıracak. Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uyum adına Avrupa Birliği üye ülkelerinin önemli değişiklikler yapması gerektiği için PSD2 piyasa açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle PwC, farklı alanlardan önde gelen uzmanlarıyla Avrupa PSD2 girişimini oluşturarak; PSD2’nin etkilerini değerlendirmek, şirketleri başarıya götüren çözümler oluşturmak ve bu çözümlerin etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için hizmetler sunuyor.

Ülkemizde ise, AB Ödeme Hizmetleri Yönergesi 1 (PSD) kapsamında ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 27 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) ile düzenlenmiştir. Kanun, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarına yönelik, faaliyet izni alınması başta olmak üzere öz kaynak yapısına, iç sistemlerine, bilgi sistemlerine ve faaliyetlerine ilişkin diğer konularla ilgili yükümlülükler getirmektedir.

Bu konuda da PwC Türkiye olarak, hukuk, vergi, danışmanlık, denetim ve bilgi sistemleri konusunda hizmetler sunmaktayız.

Yönerge 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin