Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Yeni Koronavirüs (COVID-19): Krizle mücadelede yol haritası

COVID-19 salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Çin’de ve virüsün görüldüğü diğer ülkelerde kamu sağlık otoriteleri öncelikle acil tıbbi müdahale ve virüsün yayılma hızını sınırlandırmaya odaklanmışlardır. Bununla birlikte birçok şirket için daha geniş çaplı negatif ekonomik sonuçların ortaya çıkması beklenmektedir.

COVID-19’u sınırlamak için dünya genelinde büyük bir çaba gösterilmektedir. COVID-19 salgını görece kısa zamanda kontrol altına alınabilse dahi şirketlerin virüsün sebep olduğu negatif etkileri uzun bir süre yönetmesi gerekmektedir. Bundan dolayı kriz yönetimi şirketlerde en üst düzey yönetici seviyesinde ele alınması gereken bir husustur.

Krizleri yönetmek ticari yaşamın bir gerçeğidir. 2019 PwC Küresel Kriz Araştırması’na katılan şirketlerin; %69’u son beş yıl içerisinde en az bir kriz tecrübe etmiş ve %95’i ise gelecekte bir kriz ile karşılaşmayı beklemektedir. Konu; krizin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değil, gerçekleştiğinde bir şirketin hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek olan krize hazırlık seviyesidir.

COVID-19 salgını, çalışanlar, operasyonlar, genel olarak şirket paydaşları ve tüm toplum üzerinde kendine özgü zorluklar yaratmaktadır. Çalışanların dolaşımının kısıtlanması operasyonel sorunlar ortaya çıkartmakta, ayrıca psikolojik faktörler işgücü üzerinde negatif etkiye neden olmaktadır. Her iki durumda da, iç ve dış paydaşlarla zamanında ve etkin iletişim çok önemlidir. Buna göre, iş dünyası yöneticileri için COVID-19 bağlamında göz önünde bulundurulması gereken temel konuları 4 başlık altında özetleyebiliriz:

Dikkate alınması gereken 4 önemli konu:

Kriz ve iş sürekliliği planlarınızı test edin. Çoğu işletmenin kriz ve iş sürekliliği planları olsa da bu planları düzenli olarak test etmek büyük önem taşır. Öte yandan COVID-19 bazı planların yetersiz ve/veya iyi işlemediğini ortaya çıkartmıştır, bu durumun sizin planlarınız için de geçerli olmadığından emin olun.

Güçlü bir “Kriz Yönetimi Ekibi” oluşturun. COVID-19 gibi küresel bir kriz, kurumların her ana fonksiyonu üzerinde etki bırakmaktadır. Krizle mücadele için farklı fonksiyonlardan ekiplerin ve üst düzey yönetimin koordineli bir şekilde çalışması önem arz etmektedir. Krizin üstesinden gelmek için gereken eylemleri ortaya koymak ve stratejik rehberlik sağlamak üzere CEO tarafından oluşturulan ve denetlenen, genellikle Risk, İK, Finans, Hukuk, Operasyon, BT, İş Sürekliliği ve İletişim birimlerinden oluşan multi-disipliner ve uzman bir takımın oluşturulmasını önermekteyiz.

Verilere odaklanın. Güvenilir veriler hem kriz planlamasını hem de krizle mücadeleyi destekler. PwC'nin 2019 Küresel Kriz Araştırması, krizden daha güçlü çıkan işletmelerin dörtte üçünün kriz sırasında güvenilir verilere odaklandığını ortaya çıkarmıştır. Kriz planı, bilgi akışının nasıl olacağını ortaya koymalı ve bu bilgilerin güvenilirliğinin tüm paydaşlar tarafından kabul edilmesini sağlamalıdır. Güvenilir veriler, kriz planlamasının temel unsurudur ve farklı senaryoları destekleyerek olası bir krizin kısa, orta ve uzun vadede işletmeyi nasıl etkileyeceğini belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Çalışanlarınızı ve iş ortamınızı güvende tutun. COVID-19’un yarattığı durumdan kaynaklı olarak virüsten etkilenmiş olabilecek bölgelerde bulunan çalışanlarınız sizden kapsamlı bir acil durum aksiyon planı, yönlendirme ve düzenli iletişim bekliyor olacaktır. Seyahat ile ilgili kurallarınızı, İK politikalarınızı, ilk yardım planlarınızı gözden geçirin ve gerekli düzenlemeleri yapın. Çalışanların, iş ortaklarınızın ve paydaşlarınızın gerekli durumlarda iş yerinize gelebilmesi için güvenli bir ofis ortamı sağlamayı önceliklendirin.

 

Deneyimlerimize göre, krizle mücadele süresi genel olarak aylar ile, kriz sonrası toparlanma süreci ise yıllar ile ölçülmektedir. Ancak, kriz her kurum için bir felaket anlamına gelmek zorunda değildir. İyi yönetilen bir kriz süreci, gelecekteki olası tehditlerin ve risklerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve krizle mücadele sisteminizin gelişmesini sağlamaktadır. Günümüzün rekabetçi, büyük değişimler ve belirsizlikler içeren iş dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajına sahip olmanın anahtarı da öncelikle krizlere hazırlıklı olmaktan geçmektedir.

Dijital Fitness

PwC COVID-19 Navigator

COVID-19 (koronavirüs) dünyadaki insanlara ve kuruluşlara büyük zorluklar yaşatmakta ve bu zorlukların etkisi giderek artmaktadır. Bu “yeni normal”e hazırlanmak, onunla mücadele etmek ve bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkmak sizin elinizde.

PwC’nin uzman ekipleri, COVID-19’un kuruluşunuz üzerindeki potansiyel etkisini anlamanıza ve onunla mücadele etmeye ne kadar hazır olduğunuzu ölçmenize yardımcı olmak üzere dijital bir değerlendirme aracı geliştirdi.

Keşfet

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302