Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

COVID-19 salgınının telekom sektörü üzerinde olası etkileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19, ülkemiz ekonomisini, ailelerimizi ve hayatlarımızı etkilemeye / değiştirmeye başladı.

Telekom sektörü, COVID-19 salgınının etkilerini iş gücü, tedarik zinciri, satış, operasyon, seyahat ve regülasyon alanlarındaki etkilerini değerlendirmektedir. 

Sektörün öncü oyuncuları farklı risk ve kriz senaryolarına verecekleri cevapları, kısa ve orta vadede alacakları önlemleri, rekabet ve stratejilerine etkilerini dikkatlice belirlemelidir.

PwC Strategy& Türkiye olarak yaşanan kriz ve risk ortamında, telekom şirketlerinin altı alana ve bunlarla ilgili kritik sorulara odaklanmasını öneriyoruz:

6 Adım:

1. İş gücü: Çalışanlarını koru ve iş gücünü organize et

Telekom sektörü genelinde iş gücü; IT alt yüklenicileri, çağrı merkezi çalışanları, saha ekipleri gibi geniş tabanlı bir yapı gösterdiği için beraberinde getirdiği zorluklar da çeşitlilik göstermektedir.

 • Karantina durumunda esnek çalışma şartlarını nasıl sağlayabileceğinizi değerlendirdiniz mi? Bunun için gerekli altyapıya sahip misiniz?
 • Kritik öneme sahip projelerinizi belirleyip buradaki ana rollere dair riskleri gidermek için bir plan oluşturdunuz mu?
 • İnsan Kaynakları politikalarınızı yeniden gözden geçirdiniz mi? (esnek çalışma, seyahat vb.)
 • Çalışanlarınızı ilgilendiren ve son dönemde sıklıkla güncellenen kanun ve regülasyonları anında takip edebildiğiniz bir sisteminiz var mı? (seyahat kısıtlamaları vb.)

2. Operasyon ve tedarik zinciri: İş sürekliliği ve hizmet kaliteni devam ettir, tedarik zincirini koru

COVID-19 salgını nedeniyle şirketlerin %75’inin tedarik zincirlerinde aksaklıklar meydana geldiğini biliyor muydunuz? Telekom sektörü 5G altyapısı kurulumunun gecikmesinden en çok etkilenecek sektörlerden birisi. COVID-19 salgının ilk ortaya çıktığı Wuhan bölgesi birçok fiberoptik tedarikçisinin de merkezi konumunda. Dolayısıyla bu durum, 5G altyapısının kurulumunu geciktirici yönde ciddi etkiye sahip.

 • Önemli ticari faaliyetlerinizde oluşacak aksaklıkların etkisini ele aldığınız operasyonel risk değerlendirmesi çalışması yaptınız mı?
 • Önümüzdeki dönemde ana tedarikçilerinizin beklediğiniz hizmet kalitesini sürdürebilmesini güvenceye almak için çalışmalarınız var mı?

3. İletişim stratejisi: Çalışanların ve müşterilerin dahil tüm paydaşlarını bilgilendir

Tüm iletişim planlarının temelinde çalışanların sağlığı ve güvenliği bulunmalıdır. Şirketler gerek çalışanları gerek de müşterileri ile olan iletişimlerine önem vermelidir.

 • Ana iletişim stratejiniz kapsamında içsel ve dışsal paydaş haritası oluşturdunuz mu? (Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, düzenleyici kurumlar)
 • Çalışanlarınıza en son gelişmeler hakkında bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor musunuz?
 • Herhangi bir kriz durumunda uygulamaya sokmak üzere reputasyonunuzu korumak ve paydaşlarınızın güvenini kaybetmemek adına net bir iletişim stratejiniz var mı?

4. Veri odağı: Veriye dayalı bilgiye ulaş ve risklerin etkilerini değerlendir

Durum oldukça değişken. Şirketlerin gerçeklere dayanan kararlar alabilmeleri için doğru ve tam veriye hızlı ulaşabilmesi hayati öneme sahip. Telekom şirketleri, kurumsal ve bireysel tüketicilerinin ihtiyaçları olan verilere ve bilgilere zamanında ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamalıdır.

 • Salgından etkilenen bir bölge ya da ilin şirketinizin ticari performansını nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz mi?
 • Küresel, bölgesel veya ülke çapında bir ekonomik yavaşlama şirketinizi hangi alanlarda ne ölçüde etkileyecektir?
 • Hayati kararları alabilmek için doğru, güvenilir ve tam veriye zamanında ulaşabiliyor musunuz?

5. Müşteri ve gelir yönetimi: Müşteri yönetimi ile ticari öncelikleri dengele

Özellikle telekom sektörü için yaşanan zorluklar beraberinde birçok fırsat getirmektedir. Örneğin, evden / uzaktan çalışan kişi sayısının artışı donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talebi artırmıştır. Tüketiciler evde daha fazla zaman harcadığı için İnternet yayıncılığı ve e-oyun sitelerinin trafiği olumlu etkilenmiştir.

Telekom şirketleri müşterilerine sağladıkları deneyim ve hizmet kalitesini devam ettirmelerinin birincil öncelikleri olduğunu bu kriz ortamında unutmamalıdır.

 • Müşterilerinizin değişen yaşam tarzlarını ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak talep planlama, satış ve kanal hedeflerinizi güncellediniz mi?
 • Risklerin ve fırsatların rakiplere etkilerini değerlendirerek, ortaya çıkan yeni ortamda rekabetçi pozisyonunuzu ve ayrıştırıcı yetkinliklerinizi değerlendirdiniz mi?
 • Müşterilerin tüm işlemlerini evlerinden ya da uzaktan yapmaları için gerekli hazırlıkları tamamladınız mı?
 • Ticari kayıplar yaşamamak için,  müşterilerinizin mağazalara ve AVM’lere olan bağımlılıklarını azaltıp, online kanallarınıza ve çağrı merkezinize başarıyla yönlendiriyor musunuz?

6. Genel müdürlük fonksiyonları: Krizler karşısında ticari faaliyetlerini sürdürülebilir, çevik ve dayanıklı hale getir, disiplinler arası işbirliğini artır

Şirketler etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerine devam etmek ve ticari başarılarının karşısına çıkacak riskleri belirlemek için genel müdürlük fonksiyonları arasındaki işbirliğini daha fazla teşvik etmelidir.

 • Krizin şirketinizin finansal ve operasyonel yapılandırmasına etkilerini değerlendirdiniz mi? Şirketinizin değerini riskler karşısında korumak planınız nedir?
 • İş gücü fonksiyonlarınızı, planlarınızı ve yetkinliklerinizi krizlere karşı çevikleştirdiniz mi?
 • İletişim altyapısında olası sıkıntılara ve kesintilere karşı hangi önlemleri aldınız?
 • İletişim altyapınız artan uzaktan / evden çalışma taleplerini güvenli bir şekilde karşılamaya hazır mı?

İletişim

Orhan Öztürk

Orhan Öztürk

Telekomünikasyon Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6202

Kağan Karamanoğlu

Kağan Karamanoğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin