Executive on Board

PwC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi "Etkin Yönetim Kurulu" için güçlerini birleştirdi.


"Etkin yöneticiler; günümüzün ve geleceğin ekonomik resmine daha geniş, etkin ve iddialı bir perspektif ile bakmak için, PwC ve Boğaziçi Üniversitesi ile el ele." 

PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın


PwC Türkiye olarak uzun yıllardır müşterilerimize başarıyla aktardığımız danışmanlık, finans, vergi ve hukuk alanlarındaki saha tecrübemizi Boğaziçi Üniversitesi’nin eşsiz akademik birikimi ile bir araya getirdik. Türkiye ekonomisini yönetenlerle buluşacağımız Executive on Board programı yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve C-Suite yöneticiler için fark yaratmayı amaçlıyor. 
PwC’nin şirket ortakları ve direktörleri ile Boğaziçi Üniversitesi’nin tecrübeli akademisyenlerinin güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmek isteyen yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve C-Suite yöneticiler için pratik hayatta uygulanmak üzere oluşturduğu programda yönetim kademesinin gündemindeki konular ele alınacak.

Türkiye ekonomisini yönetenlerle buluşacağımız Executive on Board programı yönetimi kurulu üyeleri, üye adayları ve C-Suite yöneticiler için fark yaratmayı amaçlıyor.

Katılımcıları neler bekliyor?

 • Yönetim Kurulunun işleyişi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
 • Dijital Farkındalık
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Hukuki ve Vergisel Konular
 • Makroekonomik Veriler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisini Okumak
 • Stratejiden Operasyona
 • Konuşan Finansal Tablolar
 • Operasyonel Mükemmeliyet
 • Değerleme, Şirket Birleşme ve Satın Almalarda Önemli İpuçları
 • Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Denetim, Yolsuzluk ve Suistimal Rehberi
 • Yöneticileri Değerlendirmek
 • Game of Threats / Siber Güvenlik
 • Bütçe Okuma
 • İnovasyon ve Girişimcilik
 • Global Operasyon ve Organizasyon Kurma


Bilgi ve ön kayıt için:

Tel: 0(212) 376 59 58

derya.akbulut@pwc.com