Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması® 2018

Dijital toplumu siber şoklara karşı güçlendirmek

İşletmeler gitgide bağlantılı bir hale gelen dünyada yenilik yapmak ve büyümek için verileri kullanarak yeni teknolojileri uygulamak adına küresel çapta birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak şirketler siber yeteneklere daha çok ihtiyaç duyar hala geldiklerinden bu yeteneklere ilişkin riskleri de tanımalı ve yönetmeliler. Şirketler ortaya çıkan dijital dünyada rekabet etmek için kendilerini siber risklere karşı korumalı ve siber şoklara, art arda meydana gelen aksatıcı sonuçlara yol açan büyük çaplı olaylara karşı daha dirençli bir hale gelmeliler.

2018 Küresel Bilgi Güvenliği Araştırması 122 ülkede 75’ten fazla sektörden 9.500 yöneticinin cevaplarından oluşuyor. Bu serinin ilk odak alanında işletmelerin siber aksaklıklara karşı neden savunmasız olduğu ve liderlerin organizasyonlarının faaliyetlerini devam ettirmeleri açısından nasıl yardım edecekleri ve zorluklar karşısında ekonomik performansı nasıl canlandıracakları üzerinde duruluyor.

İkinci odak alanında gizlilik ve güvene ilişkin konular incelenecek. Üçüncü odak alanında siber güvenliğin uzun süreli geleceği incelenecek.

Siber aksaklıklar

Dijital toplumumuzun verilere ve bağlanabilirliğe yönelik artmakta olan ihtiyacı art arda meydana gelen ve aksatıcı sonuçlara yol açan büyük çaplı siber güvenlik olaylarının yeni risklerini ortaya çıkarıyor. İşletmelerin bu aksaklıklara karşı koymak ve pazarda ilerlemek için nasıl direnç geliştireceğini inceliyoruz.

 

Daha fazlası

Gizlilik ve güven

Gitgide bağlantılı hale gelen dünyamızda sürekli meydana gelen veri ihlalleri tüketici güvenini sarsıyor. Bu riskler veri korumasını ve ülkeler arası bilgi paylaşımını karmaşık hale getiriyor. Ancak işletmeler büyümeye odaklanarak proaktif bir şekilde bu zorlukların üstesinden geliyorlar.

Siber güvenliğin geleceği

Teknolojik gelişme hızının siber güvenliğin geleceği açısından kapsamlı sonuçları var. İnovasyonların ve yeni araştırmaların toplumun siber riskleri yönetme şeklini önemli derecede nasıl değiştirebileceğini inceliyoruz. 

Dijital araçlardaki büyüme risk yönetimine yön veriyor

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) her yerde bulunmasıyla ve tüketicilerin siber güvenliğe ve gizliliğe önem veren ürünler talep etmesiyle, organizasyonlar güvenlik politikalarını yeniden düzenlemek için yatırım yapıyorlar. Nesnelerin İnterneti yatırım alanları tüketici gizliliği ve veri yönetişimi politikalarını korumak için politika ve teknolojilere yer veriyor.

Nesnelerin İnternetine ilişkin riskleri yönetebilmek için uygulanan politikalar ve teknolojiler


İşletme liderleri ortaya çıkan teknolojilere bağlı yeni riskler görüyorlar

İşletme liderleri ortaya çıkan teknolojilere bağlı yeni riskleri net bir şekilde görüyorlar. GSISS katılımcıları otomatik veya robotik sistemlere yapılacak başarılı bir siber saldırı sonucunda faaliyetlerin aksaması, hassas verilerin tehlikeye atılması ve ürün kalitesinin zarar görmesi gibi büyük sonuçlar doğabileceğinin farkındalar.

Otomatik veya robotik sistemlere yapılacak siber saldırıların kritik sonuçları


Veri bütünlüğüne yönelik siber tehditler büyüyen riskler arasında yer alıyor

Verileri manipüle veya yok eden siber saldırılar, kullanıcının bilgisi olmadan güvenilir sistemleri baltalayabilir. Bu saldırıların kritik altyapıya zarar verme potansiyeli de vardır.

Güvenlik olaylarının veri etkileri


Mevcut çalışanlar güvenlik olaylarının hala ilk sıradaki sebebi olarak görülüyor

Hackerlara, rakiplere ve diğer dış etmenlere bağlı olan olaylar azalmış. Ancak tedarikçiler, danışmanlar ve yükleniciler gibi üçüncü taraflar ve çalışanlar gibi iç etmenlere bağlın olaylar aynı oranda kalmış veya daha çok artmış durumda.

Olayların tahmini olası kaynağı