Skip to content Skip to footer

Sonuçlar yükleniyor

İşsizlik Ödeneği Hesaplama

PwC Türkiye İşsizlik Ödeneği Hesaplama aracı ile 2021 İşsizlik Ödeneği Hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.


İşsizlik Maaşı Hesaplama

2021 İşsizlik Maaşı Hesaplama Yararlı Bilgiler

İşsizlik (Maaşı) Ödeneği Nedir?

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için bir takım koşulları taşımak gerekmektedir.

İşsizlik Maaşından Yararlanma Koşulları

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için prensip olarak kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işinizden çıkarılmış olmanız gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmanın diğer koşulları şunlardır:

  • İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
  • İş sözleşmesinin feshinden önceki son 3 yıl içinde minimum 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
  • İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine gidip başvurmak ya da internet üzerinden başvuru yapmak
İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için iş sözleşmesinin, yani hizmet akdinin fesh edildiği günden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru şahsen bir İŞKUR birimine giderek ya da www.iskur.gov.tr adresine elektronik ortamdan başvurarak gerçekleştirilebilir. Eğer 30 gün içinde, aile fertlerinin vefatı, hekim raporuyla kanıtlanacak hastalık durumu, deprem, sel, muvazzaf askerlik, gözaltı, tutukluluk gibi herhangi bir mücbir sebep harici başvuru yapılmadıysa, kişinin başvuru yapmakta geciktiği süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

İşsizlik maaşını alabilmek için, kanunda belirtilen gerekçe doğrultusunda sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olmaları gerekmektedir. İşsizlik maaşı başvurusuyla birlikte, işsizlik maaşına başvuran kişinin iş arayan kaydı yapılmaktadır. Bu yapılan kayıt ile sigortalı işsizlerin işe yerleştirme, mesleki eğitimlerini tamamlama ve de danışmanlık gibi hizmetleri almaları sağlanmaktadır. Bu yüzden herhangi bir vekaletname veya avukat aracılığı ile başvuru yapılması mümkün değildir.

İşsizlik Maaşı Alan Kişilerin Faydalanacağı Hizmetler

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için prensip olarak kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işinizden çıkarılmış olmanız gerekmektedir. İşsizlik ödeneğinden yararlanmanın diğer koşulları şunlardır:

  • Yeni bir iş bulma; yeteneklerine uygun yeni bir işe yerleşme konusunda İş Kur hizmetlerinden faydalandırılır
  • Mesleki eğitim ve gelişim hizmeti; İş Kur eğitim ve kurslarına katılım sağlayarak gelişimini hızlandırıp, yeteneklerini artırabilir,
  • Genel sağlık sigortası primi; işsizlik ödeneği alınan süre boyunca GSS primleri İş Kur tarafından ödenir. Bu nedenle sigortalı işsiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler,
  • İşsizlik ödeneği; sigortalı işsiz durumuna uygun süre boyunca ve işsiz statüsü devam ettiği sürece işsizlik ödeneği almaya da devam eder.
İşsizlik Ödeneği Ne Kadar Süre Boyunca Alınabilir?

Kanunda belirtilen koşulları taşıması esas alınarak, sigortalı işsizlere iş sözleşmesinin feshinden önceki üç yıl içinde;

  • 600 ile 899 gün arasında sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödenmiş sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 ile1079 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödenmiş sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası primi ödenmiş sigortalı işsizlere 300 gün boyunca işsizlik maaşı verilmektedir.
Bizi takip edin