Teknoloji kullanımı, vergi ödemeyi daha kolay hale getiriyor

22/12/17

Dünya Bankası ve PwC işbirliğiyle, 190 ülkedeki vergi ödeme kolaylığının ve şirketlerin vergilendirilme sürecinin incelendiği Vergi Ödemeleri 2018 raporu yayımlandı. Rapora göre, hem şirketlerin hem resmi kurumların teknoloji kullanımı, dünya genelinde yapılan vergi ödeme sayısını ve süresini azaltarak, vergi ödemelerini kolaylaştırıyor.

Türkiye’nin sonuçları revize edildi.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan raporda, vergi ödeme kolaylığı açısından 190 ülke arasında 128. sırada yer alan Türkiye, “Pişmanlıkla Beyan Sonrası İnceleme” konusunda atılan adımlar sayesinde, Vergi Ödemeleri 2018 raporunda 88. sıraya yerleşti; 2017 raporu da revize edilerek, 128. sıra 84 olarak güncellendi.

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, birçok ekonomide devletlerin ve vergi dairelerinin farklı uygulamalarla şirketlere vergi ödeme konusunda kolaylık sunduğunu hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Vergi sistemlerinin etkili olması işletmeler için yarar sağlarken, yatırıma teşvik ederek ekonomik gelişime katkıda bulunuyor. Bu anlamda Türkiye’nin vergi ödeme kolaylığı, dolayısıyla da ‘iş yapma’ kolaylığı açısından üst sıralara çıkması için gerekli adımları yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl, sadece pişmanlıkla beyan sebebiyle mükelleflerin incelemeye alınmadığı ve alınamayacağı yönünde yapılan açıklamalarla, geçen sene yapılan yanlışlık düzeltildi. Böylece Türkiye 88. sıraya yükselmiş ve önceki yıldaki sıralamamız da düzeltilmiş oldu. Önümüzdeki yıl için ise teşvik belgesiz makine ve teçhizat alımlarında KDV iadesi veya istisnası konusunda adım atılırsa, Türkiye’nin büyük bir sıçramayla ilk 50’lere kadar yükseleceğini öngörüyoruz.”

Tablo: Vergi Ödemelerinde Türkiye

  Paying Taxes 2018
(2016 Vergilerinin Ödemeleri)
Paying Taxes 2017
(2015 Vergilerinin Ödemeleri)
Sıralama 88. 84*.
Toplam vergi payı

% 41,1

(%18,2 gelir vergileri, %19,9 istihdam vergileri, %3 diğer vergiler)

% 41,1

(%18,2 gelir vergisi, %19,9 istihdam vergileri, %3 diğer vergiler)

Vergi ödemelerine harcaman zaman

216 saat

(45 saat kurumlar vergisi, 80 saat istihdam vergileri 91 saat tüketim vergileri)

217

(46 saat kurumlar vergisi, 80 saat istihdam vergileri 91 saat tüketim vergileri)

Ödenen vergi sayısı 11 11

*Geçen sene 128. olarak ilan edildi. Bu senenin raporunda, Türkiye’nin geçen seneki sıralaması da düzeltildi.

 

Küresel sonuçlar…

Rapora göre; dünya genelinde istihdam ve gelir vergilerine uyum için gereken süre geçen yıla göre 2 saat kısalarak, gelir vergilerinde ortalama 61 saate, istihdam vergilerinde ise 87 saate düştü. Bu sürenin azalmasını sağlayan etkenler arasında, hazır beyanlarla elektronik beyan ve ödeme, vergi ve muhasebe yazılımının geliştirilmesi yer alıyor. Bulgular, artan e-beyannameler, ödeme kapasitesinin artması, vergi mükelleflerinin çevrimiçi sistemleri ve yeni internet portallarını daha fazla kullanması nedeniyle; vergi ödeme sayısının, son iki yılda yaklaşık 1 ödeme azaldığını ortaya koyuyor. Öte yandan, 190 ülkede, istihdam ve gelir hariç, toplam vergi ve katılım oranının, 2004 yılından bu yana ilk kez artarak, %36’dan %52’ye çıktığı vurgulanıyor.

PwC Vergi Hizmetleri Lideri Zeki Gündüz, “Teknolojinin, verginin maliyetini ve idari yükünü azaltmadaki etkisi, bulgularımıza göre bu yıl tüm dünyada aynı. Özellikle, işletmeler için hayatı kolaylaştırıyor ve zaman tasarrufu sağlıyor. Türkiye’de de bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bunların sonuçları yavaş yavaş sıralamadaki yerimize yansıyacak. Ancak unutmamak gerekir ki, tüm ülkeler sıralamada yukarı çıkabilmek için büyük bir çaba içinde. Herkesle aynı seviyede çaba göstermek sadece yerimizi korumamıza yardımcı olur. Yukarıya çıkmak için herkesten daha fazla performans sergilemek gerekiyor.” dedi.

Vergi Ödemeleri 2018 raporuna göre, 162 ülkede KDV sistemi bulunuyor. Bu ülkelerin 107’sinde vergi iadesi mevcutken, 51 ülkede, özellikle Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde KDV iadesi bulunmuyor. Dört ekonomide, iş makinesi satın alımı KDV’den muaf tutuluyor. KDV iadeleri ve kurumlar vergisi süreçleri Avrupa Birliği’nde hızlıyken; Orta Amerika, Ortadoğu ve Asya Pasifik’te biraz daha yavaş, Afrika ve Güney Amerika’da ise en sonda geliyor. İki yıldır araştırma kapsamına alınan KDV ve kurumlar vergisi beyanname sonrası süreçleri, işletmelerin uyması gereken en zor ve uzun süreçler arasında yer alıyor. Bazı durumlarda süreçlerin uzunluğu, şirketlerde bir yıldan uzun süre için nakit akışı ve idari gecikmelere sebep olabiliyor.

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu

Pazarlama ve İletişim, Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin