Defne Ergun

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye