Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

PwC COVID-19 CIO Pulse Araştırması

PwC, COVID-19 CIO Pulse Araştırması ile CIO ve CDO’ların COVID-19 krizi nedeniyle karşılaştıkları zorlukları ve önceliklerini değerlendiriyor. Araştırma kapsamında Avrupa genelinde yüz elliden fazla CIO ve CDO’nun görüşleri ele alındı. 

Öne çıkan bulgular

  • Araştırmaya katılan teknoloji liderlerinin %70’inden fazlası salgınının faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünüyor.
  • %41’i BT maliyetlerini azaltmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. 
  • Katılımcılar, temel BT hizmetleri olan IT için IT’den son derece memnun olduklarını belirtmekle birlikte, hâlâ oldukça endişeli olduklarını da söylüyor.

Araştırma bulguları, sektörler arasında krize farklı yaklaşımlar olduğunu gösteriyor. Tüketici ürünleri sektöründeki katılımcıların %92’si krizin etkisinin önemli olduğunu söylerken teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektöründeki katılımcıların yalnızca %20’si bu görüşte. 

BT maliyetlerinin azaltılması

Araştırmaya katılan CIO’lar ve CDO’ların %41’i BT maliyetlerini azaltmayı krizle mücadelede bir öncelik olarak gördüklerini söylüyor. Katılımcıların %70’inden fazlasının COVID-19’un etkisini önemli olarak gördüğünü dikkate aldığımızda, bu oran beklendiği gibi yüksek değil.

Maliyet tasarrufunu bir öncelik olarak gören CIO’ların büyük çoğunluğu (%75), BT maliyetlerinden %20’ye kadar tasarruf sağlamayı beklediklerini söylerken, %24’ü bunu BT yatırımlarını erteleyerek yapmayı planlıyor. 

Şirketlerin kriz ile mücadelesinde teknoloji liderlerinin rolü önemli

Teknoloji, gerek krizle mücadeleden güçlü ve dayanıklı çıkmayı gerekse şirketlerin dijital dönüşümünü destekleyen önemli bir araç. Bugün gelinen nokta, artık şirket ve kurumların odağını hayatta kalma aşamasından dijital dönüşümü hızlandırmaya çevirmesinin zamanı geldiğini gösteriyor.

Krizin etkisi büyüme hedeflerine yansımış gözükse de bu durum 2020 için geçerli. CIO Pulse Araştırmasında, büyüme hedefleri 2021 için ele alındı. Araştırmaya göre, 2021 yatırım gündeminde, siber güvenlik ve müşteri deneyiminin hala önemli olduğu, bunun yanı sıra büyüme hedeflerinin de gündemdeki diğer maddeler kadar önceliğe sahip olduğu görülüyor. 

Araştırma hakkında

CIO Pulse Araştırmasına, 4 Mayıs 2020 haftasında farklı ülkelerden 150’den fazla CIO/CDO katıldı. Araştırmada yer alan ülkeler: Avusturya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, Türkiye ve İngiltere.

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6748

Etkin Çiftçi

Etkin Çiftçi

Dijital ve Deneyim Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6161

Bizi takip edin