Altın Yıllar Endeksi

OECD ekonomileri yaşlı iş gücünün potansiyelinden ne kadar faydalanıyor?

Altın Yıllar Endeksi’ne göre daha uzun çalışma hayatından potansiyel 3,5 trilyon dolar değer yaratmak mümkün.

 • 180 milyon

  2050’ye kadar OECD’de 55 yaş üzeri eklenecek tahmini nüfus

  Kaynak: Birleşmiş Milletler

 • %61

  OECD’de 55-64 yaş aralığındaki nüfusun ortalama istihdam oranı

  Kaynak: OECD

 • 3,5 trilyon $

  Yaşlı nüfusun istihdam oranının Yeni Zelanda seviyesine yükseltilmesinin OECD GSYH’sine katkısı

  Kaynak: PwC Analizi

Altın Yıllar Endeksi'nde İlk 3

Genel Bilgiler

Altın Yıllar Endeksi’nin bu yılki sayısı, OECD’nin yaşlı nüfusu iş gücüne aşama aşama daha fazla dahil etmeye devam ettiğini gösteriyor. İzlanda, Yeni Zelanda, İsrail, Estonya ve İsveç bu açıdan OECD’ye öncülük ederek endekste ilk sıraları almaya devam ediyor.

Raporda yaşlı nüfus istihdam oranını Yeni Zelanda seviyesine çekmenin OECD’nin GSYH’sine katkısı değerlendiriliyor. Sonuçlar OECD’nin uzun vadede 3.5 trilyon dolar kazanç sağlayabileceğini gösteriyor.

Rapora göre Türkiye yaşlı nüfus istihdamını Yeni Zelanda seviyesine çıkartabilirse, GSYH’sinde 100 milyar dolar artış sağlayabilir. OECD ülkelerinde yaşlı nüfusun (55-69 yaş aralığı) istihdamına ilişkin diğer değişkenlerin de göz önünde bulundurularak hazırlanan endekse göre Türkiye 35 ülke arasında son sırada yer alıyor. Türkiye endeksin hazırlanmaya başlandığı 2003 yılında ise 23. sırada yer alıyordu.

Kilit bulgular

Altın Yıllar Endeksi, OECD ülkelerinde 55 ve üstü yaş grubundaki çalışanların iş piyasasında etkisini gösteren yedi değişkenin ağırlıklı ortalamasıdır. Bu göstergeler arasında istihdam oranının yanı sıra kazanç ve eğitim gibi veriler de yer alıyor. Raporun önemli bulguları şu şekildedir :

 • İzlanda, Yeni Zelanda, İsrail, Estonya ve İsveç endekste ilk beş sırada yer alıyor. Pek çok Kuzey ülkesi de endekste yüksek performans sergiliyor.
 • 2003’ten bu yana Almanya, İsrail ve Yeni Zelanda en çok kayda değer gelişimi gösteren ülkeler oldular.
 • Türkiye 35 ülke arasında son sırada yer alıyor. Türkiye endeksin hazırlanmaya başlandığı 2003 yılında ise 23. sırada yer alıyordu.
 • Eğer OECD ülkeleri 55 yaş üstü istihdam oranlarını Yeni Zelanda seviyesine çekmeyi başarabilirse uzun vadede toplamda GSYH’sini 3.5 trilyon dolar yükseltebilir. Türkiye için olası kazancın ise 100 milyar dolar civarında olabileceği tahmin ediliyor.
 • Yaşlı nüfus istihdamında öncelikli etkenlerin başında kamu emekli maaşı politikaları, ortalama yaşam süresi ve bakım sorumlulukları geliyor. Başarılı politikalar arasında emeklilik yaşını artırmak, esnek çalışmayı desteklemek, emekli maaşı esnekliğini iyileştirmek ve yaşlı nüfusun dijital dönüşümü benimsemesine yönelik daha fazla eğitim ve destek bulunuyor.
 • Otomasyon daha yaşlı çalışanlara hem fırsat hem de zorluklar sunuyor. Yapay zekâ teknolojisi ekonomik büyümeyi destekleyebilir, iş gücü talebi yaratabilir ve daha uzun iş hayatını destekleyebilir. (Ör. Yaşlı çalışanların becerilerini daha geniş bir çevrede tanıtmasını sağlayacak dijital platformların kullanımı) Diğer yandan otomasyon yaşı ilerlemiş bazı çalışanların yaşamlarının ilerleyen yıllarında yeni kariyerlere yönelik tekrar eğitim almalarını veya mevcut kariyerlerinde ilave dijital beceriler edinmelerini gerektirebilir.

Verileri inceleyin

Herhangi bir ülkeyi seçerek, o ülkeye ilişkin veri ve tahminleri görebilirsiniz.

Ülke seçerek keşfetmeye başlayın
Altın Yıllar endeksi puanının OECD ortalamasıyla karşılaştırması
 
OECD Ortalaması
100
50
0
2003
2007
2015
2016
55-64
yaş arası
istihdam oranı (%)
% (2017)
Yeni Zelanda’yla arasındaki fark
* Excluded from analysis as employment rate is above New Zealand's rate
Yüzde puan
55 yaş üstü istihdam oranını Yeni Zelanda seviyesine yükseltmenin GSYH’ye etkisi
GSYH içindeki %
 
Milyar dolar
65 yaş üstü
istihdam
oranı (%)
% (2016 data)
Altın Yıllar Endeksi sıralaması
 
Kaynak: PwC analizi
Share

İletişim

Bilgütay Yaşar

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6094

Mert Emcan

İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6543

Bizi takip edin