Avrupa ekonomik görünüm 2018-2022

PwC Ekonomi Ekibi olarak Avrupa’daki makroekonomik gelişmeleri düzenli değerlendiriyoruz. Avrupa Ekonomik Görünüm 2018 raporumuzda, Avrupa Birliği’nde (AB) ekonomik toparlanmanın bu yıl devam edeceğini ancak büyüme hızının 2018 sonrasında yavaşlamasını öngörüyoruz.

Ekonomik büyüme hız kesse de devam ediyor

Ekonomik aktivitede gözlenen pozitif eğilimin önümüzdeki dönemde hızının azalarak sürmesi bekleniyor. 2017 yılında tahminlerin üzerinde %2,3 oranında büyüyen AB ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %2,1 ve %1,9 düzeyinde büyüme sergilemesi tahmin ediliyor. Hollanda, Avusturya ve Almanya’nın 2018 yılında diğer Avrupa ülkelerinin ötesinde bir ekonomik performans sergilemesi beklense de bu üç ülkede de büyüme oranlarının 2018’den sonra daha ılımlı bir seyir ortaya koyması öngörülüyor.

Tüketiciler daha fazla harcıyor

Avro Bölgesi'nde gözlenen ekonomik iyileşmenin itici gücü olan tüketim harcamalarının da 2018 ve sonrasında hızının azalarak sürmesi bekleniyor. Tüketici harcamalarındaki bu yukarı yönlü trendin temel sebebi son dönemde uygulanan yapısal reformlar sayesinde istihdamda gözlenen artış. Tüm bu iyileşmeye rağmen, Avrupa Birliği’nde işsizlik oranının 2019 yılında dahi %7 gibi yüksek bir düzeyde tahmin edilmesi, refah ve tüketici harcamaları üzerinde etkide bulunabileceği anlamına geliyor.

Yapısal reform eksikliği

AB’de kriz kaynaklı mali ve finansal kırılganlıklar, olası varlık balonları, düşük faiz ortamına ilişkin normalleşme süreci ile küreselleşme ve ticarette daralma kapsamında yeterli yapısal reformların uygulanamaması orta vadede ekonomik büyüme hızında yavaşlamaya neden olabilecek faktörler olarak yer alıyor.

En büyük katkı imalat ve otomotiv sektöründen gelecek

Çoğu Avrupa ülkesinde lider olan tüketici piyasaları, imalat sanayi ve otomotiv sektörlerinin önümüzdeki yıllarda da milli gelire en çok katkıyı yapan endüstriler olması bekleniyor. Büyüme oranı bazında ise en iyi performansın, başta hizmet sektörü olmak üzere, teknoloji, medya ve eğlence ile finansal hizmetler tarafından sergilenmesi öngörülüyor.

İletişim

Başar Yıldırım

Baş Ekonomist, PwC Turkey

Telefon: +90 212 326 6567

Bizi takip edin