Otomasyon mevcut işleri nasıl etkileyecek?

Otomasyonla ortaya çıkabilecek ekonomik faydaları ve potansiyel zorlukları anlamak için 29 ülkede 200.000’den fazla işi inceledik.

 • 15 trilyon $

  2030’a kadar yapay zekânın küresel GSYİH’ye yapacağı potansiyel katkı

 • %3

  2020’lerin başında otomasyonun potansiyel riski altında olacak işlerin yüzdesi

 • %30

  2030’ların ortasında otomasyonun potansiyel riski altında olacak işlerin yüzdesi

 • %44

  2030’ların ortasında otomasyon riski altında olacak düşük eğitim düzeyine sahip çalışanların yüzdesi

PwC analizine göre yapay zekâ, robot teknolojisi ve diğer akıllı otomasyon biçimleri 2030’da küresel GSYH’ye 15 trilyon dolar katkı sağlayabilecek potansiyele sahip. Bu ilave katkı birçok iş için talep yaratabilir, ancak mevcut işleri ortadan kaldırma potansiyeli endişe yaratıyor.

Gelecek 20 yılda farklı alanlarda otomasyonun potansiyel etkisini değerlendirmek için 29 ülkede 200.000’den fazla mevcut işi inceleyerek ayrıntılı bir analiz gerçekleştirdik. Bu analizler sonucunda ortaya çıkması muhtemel üç otomasyon dalgası belirledik.

 • Birinci Dalga (2020’lerin başı): Algoritmik
 • İkinci Dalga (2020’lerin sonu): Artış
 • Üçüncü Dalga (2030’ların ortası): Otonomi

İlk dalga sırasında, 2020’lerin başına kadar, mevcut mesleklerin %3’ü civarında -görece küçük - bir kısmının makineler tarafından yapılmasını bekliyoruz. Ancak otomasyon ve robot teknolojilerinin giderek ilerleyip, ekonomide daha otonom bir biçimde yaygınlaşmaya başlamasıyla, daha fazla iş makineler tarafından yapılır hale gelecek.

2030’ların ortasına kadar ise mevcut işlerin %30’unun otomatikleşeceği öngörülüyor. Bu dalgada otonom araçların ve diğer makinelerin manuel işlerin yerini almasıyla, bu işlerde erkek nüfusun istihdamdaki payının daha yüksek olması nedeni ile erkekler kadınlara göre daha fazla etkilenebilirler. Diğer yandan, birinci ve ikinci dalgada büro işleri ve diğer idari işlerde daha fazla yer almaları nedeniyle kadınlar otomasyon riskiyle daha fazla karşı karşıya kalabilirler (Tabloya bakınız).

Bu tahminler 29 ülkenin medyan değerlerini baz alarak hazırlanmıştır. Uzun vadeli otomasyon, Asya ve İskandinav ülkelerinde %20-25 ile ortalamanın altında, Doğru Avrupa ülkelerinde ise %40 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşecek potansiyele sahiptir.  Veri analizi aracımızdan yararlanarak Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili sonuçları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı analiz ve yorumlar için tüm raporu indirebilirsiniz.

Önümüzdeki on yıl içinde kadın çalışan nüfus otomasyondan daha fazla etkilenebilir ancak uzun vadede erkek çalışan nüfus daha fazla risk altında olacak
Paylaş
Finansal hizmetlerdeki işler kısa vadede, ulaşım sektöründeki işler ise uzun vadede otomasyon karşısında görece daha fazla risk altında olabilir
Paylaş

Otomasyonun etkileri sektörden sektöre büyük bir farklılık gösterecek

Analizlerimiz, işlerin otomatikleşme derecesinin sektörlere göre önemli farklılıklar göstermekle birlikte, aynı zamanda, bu etkilerin zaman içerisinde değişeceğini de ortaya koyuyor (Tabloya bakınız).

Kısa vadede otomasyon, algoritmalarla daha hızlı ve etkin analizler yapılmasını sağlayacağından en çok finansal hizmetler gibi sektörleri etkileyecektir.

Diğer yandan, sürücüsüz araçların geliştirilmesiyle daha uzun vadede en büyük etki ulaşım sektöründe görülecektir.

Tüm sektörlerin bu teknolojilerden etkileneceği gerçeğinin yanı sıra, sosyal beceri ve insan dokunuşunun çok önemli olduğu sağlık hizmetleri gibi alanlarda etki daha az olacak gibi görünmektedir.

Bunun yanı sıra yapay zekâ ve robotlar gelecekte sağlık alanında önemli bir role de sahip olacak, ancak doktor ve hemşirelerin yerini almak yerine onlarla birlikte çalışacaktır. Analizlerimize göre aynı durum eğitim alanında da geçerli olabilir.

Yeni teknolojilere uyum sağlamak için eğitim çok önemli

Kısa vadede otomasyonun etkisi tüm eğitim seviyelerindeki çalışanlar için düşük olacak gibi görünüyor, ancak hesaplamalarımız uzun vadede daha düşük eğitim seviyesine sahip çalışanların, işlerini makinelere kaybetmek açısından çok daha büyük bir risk altında olacağını gösteriyor (Tabloya bakınız).

Kamu kesimi ve iş dünyasının eğitime daha fazla yatırım yaparak birlikte çalışması, çalışanların bu yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardım etmesi gerekiyor.

Yapay zekâ ve robot teknolojisinin faydalarını tüm toplumda yaygınlaştırmak için uyum yeteneği ve yaşam boyu öğrenme kültürü çok önemli bir rol oynuyor; özellikle de yaşlanan nüfus nedeniyle insanların daha uzun süre çalışmasına ihtiyaç olacak toplumlar göz önüne alındığında.

STEM becerilerinin geliştirilmesi, insanların yapay zekâ ve robot teknolojisiyle ortaya çıkacak yüksek teknoloji içeren işlerde çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, sosyal beceriler de çalışma hayatları boyunca insanların yeni gelişmelere uyum sağlamaları ve işlerini korumaları için önemli olacak. 

Kısa vadede otomasyonun ortaya çıkardığı riskler tüm eğitim seviyelerindeki çalışanlar için düşük olabilir ancak, uzun vadede daha az eğitimli çalışanlar çok daha büyük  risk altında…
Paylaş
Lütfen ilgili veriyi incelemek için ülke, sektör ve dalga seçiniz
  İşlerin otomasyon potansiyeli
  Potansiyel olarak otomatize edilebilecek işlerin oranı (%)
  Üniversite mezunları
  Lise mezunları
  İlköğretim mezunları
  Çalışanın bazı özelliklerine göre otomasyon potansiyeli
  Erkek
  (%)
  Kadın
  (%)
  Ülke ortalamasına kıyasla görev kompozisyonu (%)
  Seçilen ülke ve sektördeki işlerin görev kompozisyonu
  Kaynak: PwC’nin OECD Yetişkin Becerileri Araştırması verilerine dayalı tahminleri
  Share

  İletişim

  Oktay Aktolun

  Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

  Telefon: +90 212 326 6073

  Kağan Karamanoğlu

  Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

  Telefon: +90 212 326 6142

  Cem Aracı

  Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

  Telefon: +90 212 326 6967

  Bizi takip edin