Kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi ile ilgili politika ve uygulamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca bankalardaki bağımsız denetim faaliyetlerine istinaden ilgili Yönetmelik’in 13. maddesi uyarınca kalite güvencesi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, Yönetmelik’in 5. maddesinin dördüncü fıkrasına göre bağımsız denetim faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a ilişkin düzenlemeler, diğer ilgili düzenlemeler ile uluslararası denetim standartları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, kalite güvence sisteminin gözden geçirilmesi kapsamındaki politika ve uygulamalara ilişkin olarak şirketimizin internet sayfasında bilgi verilmektedir ve aşağıdaki gibidir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Yönetmelik’in 26. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, kalite güvencesi raporu Şirketimizin internet sayfasında aşağıda sunulmuştur.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2010 Yılına İlişkin Kalite Güvencesi Raporu
Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2010 Yılına İlişkin Kalite Güvencesi Raporu