PwC Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik ile ilgili gündem, şirketler, yatırımcılar, tüketiciler, iş gücü ve ülkeler üzerinde giderek artan bir etkiye sahip. Müşteriler, yatırımcılar ve genel olarak toplum, artık finansal verilerden çok daha fazlasıyla ilgileniyor. Şirket amacımız ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımıza, müşterilerimize, sermaye piyasalarına ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlara kattığımız değeri, şeffaf ve daha bütüncül şekilde tüm paydaşlarımıza aktarmak amacıyla PwC Türkiye olarak ilk sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz.

“PwC Türkiye olarak, bu sene sürdürülebilirlik yolculuğumuzda önemli adımlar attık. Dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katıldık. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne imza attık. Şirket stratejimiz, değerlerimiz ve amacımız çerçevesinde dört ana tema üzerine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik anlayışımızı ortaya koyarak yayınladığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporumuzda, şeffaflık ilkesiyle hareket ederek tüm paydaşlarımızın akıllarında yer eden sorulara cevap vermeyi amaçladık. Bu yolculukta, hep daha iyiye gitmemiz için ortaya koydukları emekleri ve azimleri için tüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Gidecek daha çok yolumuz olduğunun bilinciyle, şimdiye katettiğimiz mesafe ile gurur duyuyoruz.

Cenk Ulu - Ülke Kıdemli Ortağı

PwC’de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

PwC Türkiye’de hem küresel hem yerel olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızda, çalışanlarımızı takdir etmeye, gelecek nesillere rehberlik etmeye ve yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Kurumsal amacımız, değerlerimiz ve küresel ağımızın rehberliğinde oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımızı “Sorumlu Hizmet Anlayışı”, “Çevre”, “Çalışanlar” ve “Toplum” olmak üzere 4 ana odak alanı çerçevesinde temellendiriyoruz. WEF Paydaş Kapitalizmi Metriklerini onaylayan ilk kuruluşlardan biri olarak, 4 odak alanımız etrafındaki performans takip metriklerimizi WEF-IBC Paydaş Kapitalizmi ölçütlerine göre tasarlayarak sürdürülebilirlik raporumuzu Paydaş Kapitalizm Metrikleri’ne dayalı bir bakış açısıyla hazırladık.

PwC’de Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sorumlu Hizmet Anlayışı

Profesyonel bir hizmet sağlayıcısı olarak toplumda güven inşa etmek ve önemli sorunları çözmek amacıyla çalışıyor, kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri azaltmalarına, fırsatları yakalamalarına ve daha sürdürülebilir değer yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Sorumlu hizmet anlayışımızın bir parçası olarak değerlendirdiğimiz etik ve uyum, kalite, risk yönetimi, veri güvenliği ve gizlilik alanlarında var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimizin, PwC’ye duydukları güven ile her daim yüksek müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. İş yapışımızı geliştirirken dijital dönüşümü rehber alıyor ve ortaya koyduğumuz tecrübe ile düşünce liderliği faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Sorumlu Hizmet Anlayışı

Çevre

Gezegen ve çevre üzerindeki etkimizi anladığımızda, iklim değişikliği gibi acil sorunları ele almaya başlayabiliriz. Gezegenimiz üzerindeki etkimiz dahil yaptığımız her şeyde PwC’nin toplumda güven inşa etmek ve önemli sorunları çözmek amacı, bizlere rehberlik ediyor. Toplumun en büyük zorluklarının üstesinden gelmek ve ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için teknolojiden ve çalışanlarımızdan güç alıyoruz.

Yaklaşımımız - Çevre

Çalışanlar

Çalışan ekosistemimiz, müşterilerimizin beklediği yüksek kaliteli hizmetleri sunmaya devam etme yeteneğimizin temelidir. Bu nedenle, çalışanlarımıza değer vermek, bir PwC Türkiye değeridir. İnsan kaynakları stratejimiz, dünyanın önde gelen yetenek geliştiricisi olmaya ve hızla değişen dünyada çalışanlarımıza daha fazla çeviklik ve güven kazandırmaya odaklıdır.

Çalışanlarımızın PwC Türkiye’de bir işe başvurdukları andan itibaren ve bizimle olan kariyerleri boyunca mümkün olan en iyi çalışan deneyimine sahip olmaları için faaliyet gösteriyoruz. Analizimiz sonucunda “Sorumlu Hizmet Anlayışı”, “Çevre”, “Çalışanlar” ve “Toplum”dan oluşan 4 stratejik tema etrafında 11 birincil (yüksek) öncelikli ve 9 ikincil öncelikli konu.

Toplum

Amacımız aynı zamanda, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunları güven oluşturacak şekilde ele almak için başkalarıyla birlikte çalışmak anlamına gelir. Bu nedenle PwC Türkiye olarak toplumsal sorunların çözümünün bir parçası olmak ve insanların geleceğe uyum sağlamasına yardımcı olmanın sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Yaklaşımımız - Toplum

PwC olarak toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek için varız. Şirket stratejimiz, değerlerimiz ve amacımız çerçevesinde dört ana tema üzerine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik anlayışımız kapsamında yol haritamızı ve önceliklerimizi belirlemek adına bir önceliklendirme analizi gerçekleştirdik. Analizimiz sonucunda “Sorumlu Hizmet Anlayışı”, “Çevre”, “Çalışanlar” ve “Toplum”dan oluşan 4 stratejik tema etrafında 11 birincil (yüksek) öncelikli ve 9 ikincil öncelikli konu belirledik. Sürdürülebilirlik raporumuzu aracılığıyla belirlediğimiz öncelikli konuları sürdürülebilirlik yaklaşımımıza nasıl yerleştirdiğimizi ve ilgili aksiyonlarımızı tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.
 

FY 21 Öne Çıkanlar

FY 21 Öne Çıkanlar


PwC’nin küresel ağının yanı sıra PwC Türkiye olarak Ekim 2021’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı olduk ve İnsan Hakları, Çalışma Koşulları, Yolsuzlukla Mücadele ve Çevre alanındaki 10 ilkenin destekleyicisi olacağımızı taahhüt ettik.

Evren Sezer

Sürdürülebilirlik Platform Lideri, PwC Türkiye

+90 212 326 6468

Eposta

Bizi takip edin: