Bu uzun yolda yanınızdayız

Hızla değişen gündem ve yeni zorluklar karşısında, sadece sizi çok iyi anlayan bir danışmana değil, süreçleri hızla inşa ederek işinizi kolaylaştıran birine ihtiyacınız var. Bunu mutlaka sağlarız. Çünkü, PwC sizinle...

Evren Sezer, Aile Şirketi Hizmetleri Şirket Ortağı

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği ve nesilden nesile başarı ile aktarılabilmesi, aile ve şirket kurallarını ayrı ayrı belirlemeye dayanır. Şirketler kendi kültürlerinin kabul edebildiği, bu kültür içinde uygulanabilecek kurallar ile yönetilirler. Önemli olan her aile şirketinin kendi kültürleri doğrultusunda uygulanabilir “iyi yönetim” kurallarını belirlemesi, yaygınlaştırması ve uygulamaya almasıdır.
Şirketlerde hesap alan ve hesap veren ayrıştırılmalıdır. Şirketlerin nesileden nesile aktarılmasındaki en önemli başarı kriterlerinden birisi denetlenebilir ortamın kurgulanmış olmasıdır. Doğru yönetim raporlamalarını kullanarak şirketleri denetlenebilir ortamda yönetmek, bir sonraki nesile başarılı devirin en önemli unsurlarından birisidir.
PwC olarak, yönetim raporlamalarının hazırlanmasına, Yönetim Kurullarının ve ilgili tüm komitelerin verimli bir şekilde çalışmasının sağlanmasına, çalışma prensiplerinin belirlenmesine, denetlenebilir ortamının varolması için şirketlerde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine, iç denetim mekanizmalarının ve organizasyondaki yönetim yapısının kurgulanmasına destek oluyoruz.

Evren, PwC risk, süreç ve teknoloji hizmetleri biriminde özellikle Aile şirketlerine hizmet veriyor. Yaklaşık 20 yıldır Ailelere kurumsallaşma yolunda hizmet veriyor olmaktan büyük keyif alıyor ve başarısının temelinde güvene dayalı ilişkiler kurmak olduğuna inanıyor.

Bizi takip edin