Değerleme Hizmetleri

View this page in: English Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Yasal mevzuat gereği de bu çalışmalara sıklıkla başvurulmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları aşağıdaki soruları yanıtlamaktadır:

Karşılaştığınız sorular

  • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
  • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
  • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
  • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
  • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?
  • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
  • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
  • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
  • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
  • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

PwC, hedeflerinizin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, şirketinizin büyüme stratejilerinin belirlenmesinde sizlere destek olur. Finansal ve operasyonel fırsatlar analiz edilerek karar alma süreçlerinizin etkin hale gelmesi sağlanır. PwC, alacağınız stratejik kararların şirket değeri üzerindeki etkilerini analiz ederek, doğru kararlar almanızda size destek olur. PwC, değerleme hizmetleri alanında uzmanlaşmış ve sadece bu alanda çalışan deneyimli bir ekibe sahiptir. Değerleme kapsamında verdiğimiz hizmetlerimiz aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir: