Dijital IQ Araştırması 2018

Dijital dünyada kesinlikle kazanmanızı sağlayacak yöntemler

 • %64

  Dönüşümü tehdit olarak gören finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • %91

  Çalışan deneyiminden sorumlu yöneticileri olduğunu söyleyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • %63

  Çalışanlarının becerilerinin artırmak için düzenli olarak farklı ekiplerle çalışmalarını sağladıklarını söyleyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

Dijitalleşme sürecine uyum sağlamak bir sonraki Amazon, Netflix ya da Google olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Dijitalleşmeyle, potansiyelinizi maksimize edecek şekilde iş yapış şekillerinizi değiştirmeniz gerektiği kastediliyor. Dijitalleşmenizin önündeki engeller para, zaman ya da kaynaklarınızın kısıtlı olmasındansa, dijital stratejiyle ilgili vizyonunuzla ilgili olabilir. Artık harekete geçmenin ve hedeflerinizi gerçekleştirmenizin vakti geldi. Endişelerinizi bir yana bırakın ve bize kulak verin.

Dijitalleşme konusunda uzmanlaşmış olanlarla dijitalleşmiş gibi davranan şirketler birbirinden nasıl ayrılabilir? Dijital başarıya, dolayısıyla finansal başarıya giden yolu bulabilmek için en iyi performansı gösteren şirketlerin neler yaptığına bakmak gerekiyor. Bu şirketlerin dijitalleşme açısından birbirlerinden farklı hedefleri ve istekleri olabilir ancak başarılarının altında yatan faktörlere bakıldığında birtakım ortak özellikleri olduğu görülüyor.

 

Dijital IQ

Dijitali yeniden tanımlamak

Başarılı şirketler dijitali bir iş yapış şeklinden daha fazlası olarak görüyorlar. Dijitalleşmeyi; inovasyonu, karar alma süreçlerindeki ‘bürokrasiyi’ azaltmayı ve teknolojinin geniş anlamda entegrasyonunu benimseyen bir bakış açısı olarak değerlendiriyorlar.

% 51

Dijitalin en ileri seviyedeki tanımlarını benimseyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • % 77

  Dijitalden sorumlu yöneticilerin üst düzey bir strateji oluşturmada yer aldığını söyleyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • % 54

  Liderlerinin dijitali çok iyi anladığını ve iş gücünün yeni bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olduklarını söyleyenlerin oranı

Tecrübe

Gerçekten dijital bir şirket misiniz?

Şirketlerin çoğu “dijital” olduklarını söylemelerine rağmen, dijitalleşmeye yatırım yapmıyorlar. Her ne kadar bu şirketlerin liderleri dijital olarak başarılı olmaları gerektiğinin farkında olsalar da, dijitali şirket stratejilerinin bir parçası olarak görmüyorlar.

Liderlik

Tecrübe önemlidir.

Başarılı şirketler tecrübeyi dijitalin önemli bir parçası olarak görüyor ve çalışanlarının gelişimine yatırım yapıyor. Daha tecrübeli çalışanlar daha iyi müşteri deneyimi yaratıyor.

 • % 91

  Çalışan deneyiminden sorumlu yöneticileri olduğunu söyleyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • % 82

  Müşteri deneyiminden sorumlu yöneticileri olduğunu söyleyen şirketlerin oranı

 • % 64

  Dönüşümü tehdit olarak gören finansal olarak başarılı şirketlerin oranı (Daha az başarılı şirketlerdeki oranın neredeyse 2 katı kadar)

 • % 74

  Dijital yatırımlarının sektöre yeni girenlerle mücadelede  işe yaradığını söyleyenlerin oranı

Dönüşüm

Dönüştürücü güçleri yönetin

Başarılı şirketler dönüşümün her zaman bir anda gerçekleşmediğinin farkındalar. Onlar bu anlamda büyük ya da küçük her türlü çabanın önemli olduğunu düşünüyorlar.

İş gücü

Yetkinlik açığını önemseyin ve bu konuda harekete geçin.

Başarılı şirketlerin çalışma biçimleri farklı. Onlar insanı merkeze koyan, çevik yaklaşımları benimseyerek, inovasyonu hızlandırmak ve karar alma süreçlerini “yataylaştırmak” için fonksiyonlar arası ekipler kuruyorlar.
 

 • % 63

  Çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için düzenli olarak farklı ekiplerle çalışmalarını sağladıklarını söyleyen finansal olarak başarılı şirketlerin oranı

 • % 71

  Dijital olarak donanımlı bir iş gücü oluşturmak için işe alım ve eğitim süreçlerini değiştirdiklerini söyleyenlerin oranı

 • % 71

  Yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarının söyleyenlerin oranı

Sizin dijital yaklaşımınız hangisi?
Farklı hedefler şirketleri farklı yollara yönlendirebilir;
ancak şirketler dijital hedefleri ne olursa olsun başarılı olabilirler.
 

Verimlilik arayanlar

Dijitali daha akıllı ve hızlı iş yapmak için kullananlar

Verimlilik arayanlar teknolojiyi kullanarak daha akıllı ve hızlı iş yapmaya odaklanıyor; dijital çıktıları yakından takip ediyor ve iş güçlerine yeni beceriler kazandırıyorlar. Çoğu dönüşüm döngüsünün en az bir aşamasını atlattığı için daha güvende hissediyor. Ancak, yalnızca yüzde 59’u açıkça dijital stratejisini şirket stratejinin bir parçası haline getirirken, yalnızca yarısından biraz fazlası üst yönetimlerinin dijital açıdan donanımlı olduğunu söylüyor. Verimlilik arayanlar başarılı oluyor ancak verimlilik açısından konfor alanının içerisinde kalmamalılar.

Yeniden tanımlayanlar

İşlerini tanımlamak için temel iş yapış modellerini değiştirenler

Yeniden tanımlayanlar, şirketlerini ve iş modellerini değiştirmeyi hedefliyor. “Sürekli inovasyon” yaklaşımını benimsemeye, “yatay” karar alma süreçlerini hayata geçirmeye ve teknolojiyi işlerinin her kısmına entegre etmeye yatkınlar. Ancak, dijital yatırımları henüz onları başarıya ulaştırmış değil. Bunun önemli bir sebebi liderlerinin ve çalışanlarının dijital donanım açısından yeterli olmaması ve dijitali şirket stratejisine yerleştirmemiş olmaları.


Modernleştirenler

İşlerini daha modern hale getirmek için yeni yetkinlikler geliştirenler

Modernleştirenler yeni yetkinlikler geliştirmenin peşinde ve çoğu bunu yapabilmek için dijitalin daha ileri seviyedeki tanımlarını benimsiyor. Kıdemli yöneticileri şirkette her seviyede inovasyonu destekliyor. Ancak, dijital strateji şirketin stratejisine her zaman entegre edilmiyor. Bu gruptakiler, “dönüşümle” değişik şekillerde karşılaşıyor. Bu gruptakilerin, dijitalleşme konusundaki inançlarıyla karşılaştıkları zorlukları birbirine uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.

Yeni sektörler keşfedenler

Yeni pazar ya da sektörler yaratıp, oralarda iş yapanlar

Sektör keşfedenler gelecekleri için mücadele ediyorlar ve yeni pazar ve sektörlerde iş yapıyorlar. Çok iddialı hedefleri olmasına rağmen çalışanları ve müşterilerine çok odaklanmıyorlar. Dijital stratejiyi şirket stratejisine açıkça entegre edenlerin oranı oldukça kısıtlı. Dijitali benimsemeleri kültürel ve stratejik değişim açısından bu şirketlere fırsatlar sunabilir.


PwC Dijital IQ Araştırması Hakkında


2007 yılından beri Dijital IQ araştırmasını yayımlıyor, 9 yıldır da araştırmamıza katkı sağlaması için küresel çapta anket çalışması gerçekleştiriyoruz. Araştırmanın 2018 sayısındaki anket çalışması, Oxford Economics tarafından Ocak – Mart 2018 döneminde 60’ı aşkın ülkeden 2,280 katılımcıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar deneyim ve teknoloji yöneticilerinden oluşuyor. Katılımcıların şirketlerinin yüzde 61’inin 1 milyar dolar veya üzeri geliri, yüzde 24’ünün ise 500 milyon dolar ve 1 milyar dolar arasında geliri bulunuyor.

 

İletişim

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6886

Bizi takip edin