Özel Sermaye ve Sorumlu Yatırım Yolculuğu

Özel sermaye fonları sektörü, ekonomik başarının vazgeçilmez parçası olarak çevresel ve sosyal sorumlulukla işbirliği içinde, sağlam yönetimi ödüllendiren bir sürdürülebilir mali sistemdeki rolünü tanıma sürecine girmiş durumda. Son araştırmaya göre özel sermaye fonlarının giderek artan bir kısmı ESG(Environmental, Social and Governance) sorun yönetimi aracılığıyla sorumlu yatırımı benimsiyor. Net politikalara sahip şirket sayısı artıyor. Şirketler giderek daha fazla kaynağı buna ayırıyor ve yönetim faaliyetleri yatırım süreçlerinin merkezinde daha fazla yer alıyor.

Raporda aşağıdaki bulgular ön plana çıkıyor:

  • Tüm dünyada 111 özel sermaye fonları liderleri ile yapılan araştırma sonuçlarına göre liderlerin %96’sının sorumlu yatırım politikası bulunuyor veya yakında olacak
  • 10 katılımcıdan 4’ü (%41) zayıf ESG performansının, ciddi oranda bir indirim talep etmelerine ve hatta bir anlaşmadan çekilmelerine neden olduğunu söylüyor
  • 10 katılımcıdan 4’ü çevresel, sosyal ve yönetim performansı güçlü olan bir hedef şirket için risk priminden vazgeçmeye hazır olacağını belirtiyor
  • Katılımcıların %85’i portföylerindeki şirketlerinin siber güvenlik önlemleri konusunda endişe duyuyor, fakat sadece %27’si konuyla ilgili olarak harekete geçtiğini söylüyor