PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi


Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi, özellikle satınalma ve tedarik işlevinin kurumlar bünyesinde; stratejiden operasyona, organizasyon yapısından teknolojik araçlarına kadar farklı konuları araştırmayı amaçlamaktadır. 
Yeni Nesil Satınalma Anketi, Türkiye'de satınalma konusundaki güçlü yönlerin yanı sıra zorlukların da ortaya konulmasını sağlayacak ve ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin satınalma bölümlerine ilişkin iyileştirme noktalarının belirlenmesi açısından da yönlendirici olacaktır. 
Satınalma bölümü, katılımcıların %82’si tarafından stratejik öneme sahip ve şirketin finansallarına etkisi olan bir bölüm olarak görülmektedir ve katılımcılara göre satın alınan malzeme ve hizmetlerin SMM içindeki payının oldukça yüksek (%75) olması satınalma maliyet avantajı sağlama potansiyelini göstermektedir.
 

Yeni Nesil Satınalma Anketi Kapsamında

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar aşağıdaki noktalarda değerlendirilmiştir:

  • satınalma fonksiyonu algısı,
  • satınalma organizasyonu,
  • satılan mal maliyetine harcamaların etkisi,
  • satınalma süreci,
  • satınalma fonksiyonuna ilişkin kullanılan teknolojiler,
  • satınalma olgunluk seviyesi

Katılımcılara 15 soru sorulmuş olup, cevaplar 10 başlık altında incelenmiştir.Online olarak yapılan anket 49 katılımcının hepsi tarafından cevaplanmıştır. 
 


 

İletişim

Kıvanç Emiroğlu
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri
Telefon: +90 212 326 6142
Eposta

Tolga Baloğlu
Yönetim Danışmanlığı, Direktör
Telefon: +90 212 376 5334
Eposta

İsmail Karakış
Yönetim Danışmanlığı, Kıdemli Müdür
Telefon: +90 212 326 2337
Eposta

Bizi takip edin