Tedarik Zinciri Yönetimi Araştırması 2019

PwC Türkiye ve TEDAR, Türkiye'de tedarik zinciri fonksiyonunun gelişimine ışık tutmak ve alanında farkındalığı artırmak amacı ile bu yıl Tedarik Zinciri Yönetimi araştırmasının ikinci sayısını hazırladı.

Tedarik Zinciri Yönetimi Araştırması 2019 çerçevesinde firmalar için tedarik zincirinin uçtan uca hangi fonksiyonları ifade ettiği ve Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin bu yapıyı nasıl ele aldığı araştırıldı.

Tedarik Zinciri Yönetimi Araştırması 2019

PwC Türkiye ve TEDAR, Türkiye'de tedarik zinciri fonksiyonunun gelişimine ışık tutmak ve alanında farkındalığı artırmak amacı ile bu yıl Tedarik Zinciri Yönetimi araştırmasının ikinci sayısını hazırladı.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Tedarik zinciri stratejisi ile ilişkili öne çıkan inisiyatifler ve kararlar, firmaların inisiyatif almaya halihazırda ne kadar hazır oldukları ve tedarik zincirinde risk yönetimi konuları da araştırma kapsamında değerlendirildi.

Ekonomik belirsizlikler, bu belirsizliklerin getirdiği zorluklar ve ticaret savaşları önümüzdeki süreçte Tedarik Zinciri liderleri için önemli başlıklar olacak.

2019 Tedarik Zinciri Yönetimi Araştırması ile Türkiye'deki Tedarik Zinciri yöneticilerinin gündeminde yer alan küresel ve yerel endişelere bağlı gelişebilecek riskler değerlendirildi. Bu risklerin kurumsal boyutta etkin şekilde yönetilebilmesi için gerekli yetkinliklere raporun detayında yer verildi.

Anket Kapsamı

13 farklı sektörden toplam 67 katılımcının cevapları doğrultusunda öne çıkan noktalar 6 başlık altında incelenmiştir.

1. Katılımcı ve Kuruluş Profili
2. Tedarik Zinciri Yönetimi Yapısı
3. Tedarik Zinciri Performans Alanları ve Stratejileri
4. Tedarik Zinciri Gelecek Dönem İnisiyatifleri ve Yatırım Planları
5. Tedarik Zincirinde Dijitalleşme
6. Tedarik Zinciri Yönetiminde Risk Faktörleri

Katılımcı ve Kuruluş Profili

Katılımcıların faaliyet gösterdiği sektörler:

Katılımcıların %41’i Genel Müdür, CxO ve Direktör seviyesinde çalışmaktadır. 
Kaynak: PwC Tedarik Zinciri Yönetimi Araştırması 2019

Yönetici Özeti

Tamamı yabancı sermayeye sahip firmalar daha karmaşık yapılar yönetmekte ve bu nedenle bu firmalarda tedarik zinciri organizasyonları üst seviyede konumlandırılarak daha fazla fonksiyonu içerecek şekilde kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

Planlama ve satınalma fonksiyonları özkaynaklar ile stratejik şekilde şirket içinde yönetilirken, nakliye ve depolama gibi fonksiyonlarda ise dış kaynak kullanımı ile masrafların düşürülmesi yaygındır.

Güvenilirlik, zamanında sevkiyat ve çeviklik gibi müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyecek performans alanları tedarik zinciri liderleri için yüksek öneme sahiptir.

Firmaların kendilerini eksik gördükleri alanlar incelendiğinde, tedarik zincirinde çevikliği arttırıcı ve maliyeti düşürücü sistem ve süreç odaklı yatırımların ağırlığını koruması beklenmektedir.

Tedarik zinciri inisiyatiflerinde dijitalleşme ön plana çıkmaktadır. Tedarik zincirinde dijitalleşme süreci üretim ve stok/envanter yönetimi gibi saha operasyonlarından başlamaktadır.

Ekonomik belirsizlikler tedarik zinciri organizasyonunu etkileyecek en önemli konu olarak görülmektedir. Ayrıca, özellikle büyük firmalar yıkıcı teknolojileri risk alanı olarak görmektedir.

Ankete katılan firmaların %18’inde risk yönetimi reaktif olarak yapılmaktadır. Bu grup ağırlıklı olarak yerli sermayeye sahip firmalardan oluşmaktadır.

İletişim

Hüsnü Dinçsoy

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Tolga Baloğlu

Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Mehmet Kurtoğlu

Tedarik Zinciri Danışmanlığı, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5912

Bizi takip edin