Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Hızlı ve Verimli Mali İşler Operasyonları

Süreç, organizasyon ve teknoloji altyapınızı gözden geçirerek mali işler fonksiyonunuzda operasyonel verimliliği yükseltin

Gelecek Nesil Mali İşler Operasyon Modeli

Müşteri davranışları, rekabet, üretim/hizmet modelleri, regülasyonlar ve teknolojik gelişmeler sonucunda değişen iş modelleri mali işler fonksiyonlarının çalışma biçimlerinde değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu değişimi yönetmek için mali işler operasyon ve organizasyon yapısı, maliyet ve fayda açısından incelenerek süreç ve entegre sistem bakış açısıyla geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilmelidir.

Mali işler süreçleri ve bu süreçler ile etkileşim sağlayan diğer operasyonel süreçler uçtan yeniden yapılandırılarak, hedeflenen büyümeyi destekleyici etkin ve sürdürülebilir bir iş modelinin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanmalıdır.

Dikkate alınması gereken önemli sorular:
 • Süreçleriniz yeterince standardize edilmiş midir? Süreçlerinize ilişkin otomasyon seviyesi nedir?
 • Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar belirlenmiş midir?
 • Diğer operasyonlar ile entegrasyon hangi seviyededir? (Müşteri İlişkileri, Satınalma vb.)
 • Ortak Hizmet Merkezi kapsamında merkezileştirmek isteyeceğiniz faaliyetler bulunmakta mıdır?
 • Şirket bünyesi yerine dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilecek faaliyetler bulunmakta mıdır?
 • Süreç performansını ölçen göstergeler tanımlanmış mıdır?
 • Kurum bünyesinde finansal kapanış ve raporlamaya yönelik takvim bulunmakta mıdır?
 • Ay sonu kapanış ve raporlama sürecine ilişkin hızlandırma, kalite ve doğruluk seviyesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmakta mıdır?
 • Net bir ana veri sorumluluğu ve sahipliği yapısı mevcut mudur?

 

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Mali işler süreçlerinizi yalın ve standart bir akışta, küresel ve yerel en iyi uygulamalar ışığında yeniden tasarlıyoruz.
PwC finansal dönüşüm ekibi olarak bu alana ilişkin verdiğimiz hizmetlerimiz:
 • Mali işler fonksiyonunun kıyaslama analizleri vasıtasıyla organizasyon, süreç ve teknoloji dönüşümlerinin yapılması
 • Mali işler çalışma modelinin tasarlanması
 • Siparişten nakde, satın almadan ödemeye, stok yönetimi, genel muhasebe, kayıttan dönem kapanışına, dönem kapanışından raporlamaya süreçlerinin tasarlanması
 • Dönem kapanışı optimizasyonu (hızlı ve etkin kapanış)
 • Ortak hizmet merkezinin tasarlanması
Mali İşler Operasyonları

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin: