Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Mali İşler Dönüşüm Yol Haritası

Mali İşler fonksiyonu olarak, stratejik analizler ve bütünsel bakış açısı ile şirket yönetimini tüm önemli kararları alırken yönlendirmek…

Daha çok katma değer yaratan Mali İşler fonksiyonu…

Günümüzün değişen ticari koşulları ile birlikte CFO'ların stratejik rol ve sorumlulukları günden güne artmaktadır. Önceleri daha çok maliyet ve harcamaları kontrol eden, özellikle odağının çoğu mevzuata uyum olan, katma değerli işlere nispeten daha az zaman ayıran bir fonksiyon olarak görülen Mali İşler’den, artık hem karar alma süreçlerinde iş ortağı olarak gereken desteği vermesi, hem de şirketin yeni iş modellerinin getireceği dönüşüm sürecini yönetme konusunda liderlik etmesi bekleniyor.

Mali İşler fonksiyonunun ve CFO’nun, Üst Yönetim’e en önemli karar destek sağlayıcısı olması yönünde dönüşümün gerçekleşmesi, operasyonel işlere ayrılan zamanın minimize edilerek odağın daha çok katma değerli işlere kaydırılması için, Mali İşler biriminin organizasyon, süreç ve teknoloji yapısının yeniden kurgulanması ve gerekli dönüşüm/değişimlerin uygulanmasını sağlamaktayız.

Dikkate alınması gereken önemli sorular:
  • Mali İşler fonksiyonunun şirketin stratejik hedeflerine ulaşması adına yönlendirici rolü var mıdır?
  • Şirketin ana operasyonlarına yönelik kararlar verilirken hangi sıklıkla Mali İşler fonksiyonuna danışılmaktadır?
  • Şirketin ana operasyonlarının işleyişi konusunda Mali İşler’e gerekli bilgi akışı var mıdır?
  • «Stratejik İş Ortaklığı» sağlanmasına yönelik, organizasyon, süreç ve sistem altyapınız bulunmakta mıdır?

PwC Finansal dönüşüm yaklaşımı – Analiz bakış açısı

Günümüzde, Mali İşler Birimi’nden beklentilerle beraber CFO pozisyonunun önemi de artmaktadır. CFO’lardan, bir taraftan giderek artan yasal gereklilik ve yönetim ihtiyaçlarına cevap vermesi, diğer taraftan da Mali İşler Birimi’nin verimliliğini yükseltip, maliyetini düşürmesi bekleniyor. Yüksek performansı hedefleyen bir Mali İşler Birimi karar destek, verimlilik, mevzuata uyum ve kontrol konularını dengeli bir şekilde düzenlemelidir.
Karar Destek

Mali İşler yapısının şirket yönetiminin daha iyi karar almasına yardım edecek tüm etkinliklerini içerir. Bu alan Kurumsal Performans Yönetimi’nin (“KPY”) tüm süreçlerini (stratejik planlama, bütçeleme, yönetim raporlaması ve analizleri) kapsadığından Mali İşler Birimi’nin şirket yönetiminde aktif rol almasını sağlar. 

Verimlilik

Süreçlerin iyileştirilmesi ve teknolojinin etkin kullanılması ile sağlanır. Basitleştirilmiş ve standart hale getirilmiş süreçler için ortak hizmet merkezi veya dış kaynak kullanımı da mümkündür. Bu yolla maliyetler en aza indirilebilir. 

Uyum ve Kontrol

CFO’ların gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olmuştur. Geleceğin Mali İşler Birimi, maliyet açısından verimli olmalı, risk yönetimi, mevzuata uyum ve kontrol konularını optimize etmelidir. 

Mali İşler Dönüşüm Yol Haritası

Karar destek, verimlilik, uyum ve kontrol perspektiflerindeki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin: